Nye regler for skærmarbejde, når man arbejder hjemmefra

De nye regler om hjemmearbejde er trådt i kraft 1. maj. Det er især reglerne om skærmarbejde, som er ændret.

Udgangspunktet er, at arbejdsmiljøloven gælder ved hjemmearbejde. Det vil sige, at arbejdsgiver er forpligtet til at planlægge og tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiver skal sørge for oplæring og instruktion og stille de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed.

Det nye er, at de særlige krav til indretning af skærmarbejdspladsen i hjemmet fremover kun gælder, hvis man arbejder hjemme regelmæssigt og i mere end to dage om ugen (set som et gennemsnit over en måned). Under de tidligere regler var grænsen sat med en dags hjemmearbejde om ugen.

Sammentællingsregel

Denne hovedregel er suppleret med en såkaldt ’sammentællingsregel’, som betyder, ”at de særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder, hvis der udføres skærmarbejde mindre end to dage om ugen på hjemmearbejdspladsen, men der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned på både hjemmearbejdspladsen og for eksempel kontorarbejdspladsen. Sammentællingsreglen gælder dog ikke, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, som anvendes på for eksempel kontorarbejdspladsen, og som opfylder de særlige krav i skærmbekendtgørelsen.”

I Arbejdstilsynets vejledning er der beskrevet fem forskellige situationer, som forklarer, hvordan man er stillet, hvis man arbejder hjemme mindre end to dage om ugen og/eller hvis man har en ’skiftende arbejdsplads’ – for eksempel arbejder fra en tredje lokation i løbet af ugen.

De særlige krav til skærmarbejdspladsen

De vigtigste særlige krav til skærmarbejdspladsen er opsummeret i nedenstående punkter.

Det er disse krav, som arbejdsgiveren skal opfylde, hvis man arbejder hjemme i mere end to dage om ugen, men som normalt ikke skal opfyldes, hvis hjemmearbejdet er på mindre end to dage om ugen:

  • Skærmen skal kunne indstilles
  • Tastatur skal være adskilt fra skærm
  • Arbejdsbord skal passe til medarbejderen og de opgaver der skal udføres
  • Arbejdsstolen skal kunne indstilles i højden.
  • Lysforhold skal være passende.
  • Software skal passe til arbejdet og være let at bruge.
  • Skærmarbejdet skal afbrydes af pauser eller andre typer arbejdsopgaver.
  • Den ansatte har ret til undersøgelse af øjne og syn samt skærmbriller betalt af arbejdsgiver.

Bemærk at Arbejdstilsynets vejledning nuancerer og uddyber ovenstående krav.

Omsætning af de nye regler på arbejdspladserne

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at man i MED-udvalg/arbejdsmiljøudvalg/samarbejdsudvalg drøfter, hvilke konsekvenser de nye regler har for jeres arbejdsplads.

I den forbindelse kan I drøfte, om I skal justere jeres lokalaftale, sådan at jeres lokale aftaler bliver bedre end de minimumsregler, som loven sætter. Det vil også give jer mulighed for at lave en aftale, der er lettere at forstå og formidle til de ansatte.

På KL-området er der lavet rammeaftaler om tele- og hjemmearbejde og på statens arbejdspladser gælder en rammeaftale om distancearbejde. Begge rammeaftaler lægger op til, at man skal indgå lokalaftaler i MED i den enkelte kommune og den enkelte statslige arbejdsplads’ samarbejdsudvalg, og at der desuden skal laves individuelle skriftlige aftaler med hver medarbejder om vilkårene for hjemmearbejdet.

Læs mere:
» Arbejdstilsynet: Vejledning om hjemmearbejde
» Dansk Socialrådgiverforening: Hjemmearbejdspladsen