OK15: DS har udvekslet krav med arbejdsgiverne

De kommende OK-forhandlinger mellem Dansk Socialrådgiverforening og arbejdsgiverne kommer til at handle om lønstigninger, arbejdstidsregler og beskyttelse af tillidsvalgte. Det står klart, efter at parterne inden jul udvekslede OK15-krav.

Dansk Socialrådgiverforening udvekslede inden juleferien de specielle overenskomstkrav med de kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere.

Et af DS’ hovedkrav er en reallønsstigning til medlemmerne, understreger formand og leder af forhandlingsdelegationen, Majbrit Berlau.

– Det er et absolut minimumskrav i en tid, hvor økonomien ser bedre ud end den gjorde i 2013. Ved OK13 valgte arbejdsgiverne at lockoute en hel faggruppe, og den erfaring tager vi med os. Men der er ingen tvivl om, at vi ved OK15 forventer at opnå enighed og få et godt resultat.

DS ønsker også at styrke mulighederne for efteruddannelse, blandt andet ved at videreføre kompetencefonden på det kommunale område og indføre den på det regionale og statslige område.

Der skal sikres penge til lokal løn

KL afviser ikke reallønsstigninger. Deres fokus er – ligesom Regionerne og Moderniseringsstyrelsen på det statslige område – imidlertid at styrke den lokale løndannelse.

Den udvikling er Majbrit Berlau tilhænger af. Men under forudsætning af, at der er et økonomisk råderum, understreger hun.

– Når KL og regionerne har indgået en aftale om ny løn med os, så er det dybt problematisk, at en stor del af vores tillidsrepræsentanter bliver mødt med ”der er ingen penge” ved de lokale lønforhandlinger. Jeg er bekymret for, at arbejdsgiver er ved at banke tilliden til deres eget lønsystem ned. De er nødt til at sikre et økonomisk råderum for lokale lønforhandlinger, hvis systemet skal fungere.

Kamp om TR-beskyttelse

Særligt de kommunale arbejdsgivere har gennem deres OK-krav ytret ønske om at fjerne beskyttelsen af suppleanter i tillidshverv. Men det krav rammer ved siden af, mener Majbrit Berlau.

Mange af DS-arbejdspladserne spreder sig over et stort geografisk område. Her er det ofte sådan, at tillidsrepræsentanten sidder ét sted, mens suppleanten sidder et andet sted, fortæller hun.

– Her varetager vores TR-suppleant ofte nogle væsentlige TR-opgaver. Hvis vi fjerner beskyttelsen af suppleanterne, så går arbejdsgivere og kolleger glip af nogle af de muligheder, det giver, at der er flere medarbejdere, som varetager tillidsopgaver.

Diskussionen om de tillidsvalgtes forhold kommer også til at fylde på det statslige område, vurderer DS-formanden.

– Der er meget langt fra Moderniseringsstyrelsens gode ord om værdien af en tillidsrepræsentant og så til det, vi rent faktisk oplever på arbejdspladserne i staten, siger hun.

DS: Færre aftaler letter ikke arbejdet

Arbejdsgiverorganisationerne har endnu en gang sat fokus på forenklinger af arbejdstidsregler, ændringer af varslingsregler og sammenlægninger af overenskomster.  Det overrasker ikke Majbrit Berlau.

– Det er fint at forenkle de steder, hvor det ikke giver mening at have flere overenskomster. Men oftest så er der jo en mening med, at der er flere overenskomster på samme arbejdsplads. For vi arbejder jo forskelligt, selvom vi arbejder tværfagligt. Overenskomsterne er skabt for at være relevante for de enkelte faggruppers arbejdssituationer, og jeg tror ikke, det reelt vil være en effektivisering at lave standardiserede aftaler.

Hun har svært ved at forestille sig, at det bliver aktuelt for Dansk Socialrådgiverforening at diskutere sammenlægning af overenskomster med arbejdsgiverne.

– Vi har i forvejen fælles overenskomst med socialformidlerne i HK, påpeger hun.

DS-initiativ skal give bedre balance

Majbrit Berlau glæder sig over, at Forhandlingsfællesskabet, som forhandler generelle overenskomstkrav på vegne af over en halv million offentligt ansatte, har inkluderet et DS-initiativ om at sikre balancen mellem arbejdsliv og familieliv gennem forskellige livsfaser.

– Vi har haft mange diskussioner med medlemmerne om, hvordan vi kan skabe en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Men det er en langsigtet drøftelse, som rækker ud over OK15. Vi mener, det er enormt positivt, at vores initiativ har givet genklang hos andre faggrupper. For vi mener, det kan blive afgørende for kommende overenskomster.

I Socialrådgiveren nr. 1/2015, som udkommer 15. januar, kan du læse mere om udvekslingen af OK15-kravene.