Forebyg usundt arbejdspres

Socialrådgiverens guide ’Forebyg usundt arbejdspres’ sætter fokus på, hvordan den enkelte kan arbejde på at forebygge og håndtere usundt arbejdspres.

Guidens fire råd om at sikre trivsel trods travlhed er:

  1. Kend dine personlige tegn på, at du oplever stor arbejdsmængde og tidspres, så du kan sige stop, inden du bliver syg.
  2. Hold pauser og skab variation i arbejdet – sørg for restitution.
  3. Registrer din arbejdstid, herunder overarbejde, korrekt og kontakt din leder, hvis du ikke kan nå dine arbejdsopgaver.
  4. Bidrag til at I har en åben kultur på arbejdspladsen, hvor I kan fortælle om problemer.

Artiklen henviser desuden til Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og den tilhørende vejledning fra Arbejdstilsynet om Stor arbejdsmængde og tidspres.

I guiden gives følgende anbefalinger, hvis man er bekymret for sit helbred:

  • Bed din leder om hjælp til at prioritere arbejdsopgaverne, hvis du oplever for stor arbejdsmængde og tidspres – og gør det skriftligt.
  • Registrér konsekvenserne af for stor arbejdsmængde og tidspres både for dig selv og for dit arbejde.
  • Skriftlighed sikrer dokumentation i tilfælde af, at det udvikler sig til en sag,
  • Informér altid din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant – især hvis din leder ikke handler på problemet.
  • Gå til læge.

I samme nummer af Socialrådgiveren bringes et interview med kontorchef Inger Wesengrav Sandgrav fra Arbejdstilsynet. Hun siger blandt andet, at ”Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø siger ikke, at vi ikke skal have travlt på vores arbejdspladser, men at ledelsen er ansvarlig for at forebygge, at vi bliver syge af det.”

Socialrådgiveren nr. 7/22: Guide ’Forebyg usundt arbejdspres
Socialrådgiveren nr. 7/22: Interview: Vi må gerne have travlt, men vi må ikke blive syge af det