DS advarer mod at spare på socialrådgivere i psykiatrien

Region Hovedstadens aktuelle spareplaner om at nedlægge en række socialrådgiverstillinger i psykiatrien kan få alvorlige konsekvenser for udsatte borgere, advarer både regionsformand Annemette El-Azem og socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

Region Hovedstadens budget for 2015 er der lagt op til at spare syv procent af socialrådgiverstillingerne i psykiatrien – heraf alene tre stillinger på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Fællestillidsrepræsentant Helle Andersen, Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød, siger:

– Socialrådgiverne i psykiatrien spiller en vigtig rolle som brobyggere i forhold til kommunen.  Det er ofte nogle af de mest udsatte borgere, vi har i behandling, og de kan ikke overskue, hvor de skal henvende sig i kommunen for at få den rigtige hjælp. Ofte vil patienterne slet ikke være kendt af kommunen, og hvis kommunen ikke får kendskabet til patienterne via socialrådgiverne, får patienten ikke den fornødne støtte. Socialrådgivere i psykiatrien spiller en vigtigt rolle i forhold til at sikre en sammenhængende tværsektoriel indsats, der forkorter indlæggelsesperioden og forebygger genindlæggelser.

Social indsats får patienter udskrevet hurtigere

Helle Andersen understreger, at den sociale indsats omkring en patient gør det lettere for patienterne at tage imod behandling – hvilket betyder, at patienterne bliver hurtigere udskrevet. Det sparer centrene for omkostninger, og patienten kommer som oftest videre til det ambulante behandlersystem, hvor socialrådgivere, som er ansat der, hjælper patienterne videre med de sociale forhold.

– Det betyder meget, at vi i forbindelse med en indlæggelse kan tage kontakt til kommunen og sikre, at patienten ikke mister sin bolig. Eller at vi ved en udskrivning eksempelvis har taget kontakt til patientens kommune for at gøre opmærksom på, at vedkommende skal have øget sine kontaktpersonstimer – både for at styrke og støtte patienten, men også for at forebygge genindlæggelse, pointerer Helle Andersen.

Spareplaner hviler på en myte

Også formanden for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, Annemette El-Azem, udtrykker bekymring over regionsrådets spareplaner.

I et åbent brev til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A), som blev bragt i Frederiksborg Amts Avis, skriver Annemette El-Azem blandt andet:

– Begrundelsen for at udtage socialrådgiverne hviler på en myte om, at socialrådgiverne laver kommunernes arbejde, men intet kunne være mere forkert.

Frygter flere genindlæggelser

Annemette El-Azem understreger, at spareplanerne ikke giver mening, hvis borgerne skal sikres en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

– Socialrådgivere er en helt afgørende forudsætning for virkeliggørelsen af en sammenhængende indsats til gavn for udsatte mennesker med psykiske lidelser. Kommunerne er efter reformen specialiseret i et omfang, som gør det vanskeligt at sikre et helhedssyn på den psykiatriske patient.

Derfor er det så vigtigt, at socialrådgivere koordinerer den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats.

Hun vurderer, at det i sidste ende kan blive dyrere, hvis spareplanerne realiseres.

– Konsekvensen af færre socialrådgivere i psykiatrien kan betyde længere indlæggelser og flere genindlæggelser på grund af den manglende koordinering. Så politikerne bør tænke sig rigtig godt om, inden de kaster sig ud i den spareøvelse.

Region Hovedstaden lukker budgettet den 23. september.