Minister vil høre socialrådgivernes tanker om reformer

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen vil benytte sit besøg på Socialrådgiverdage 2015 til at tale direkte med socialrådgiverne om deres erfaringer med de seneste års arbejdsmarkedspolitiske reformer.

Når beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) stiller sig på scenen ved Socialrådgiverdage 2015, som afholdes 9.-10. november i Kolding, er det ikke kun for at holde gæstetale, som adskillige ministre har gjort før ham.

Dansk Socialrådgiverforening har sat gang i en undersøgelse af socialrådgivernes erfaringer med de seneste års beskæftigelsesreformer, og på den baggrund har beskæftigelsesministeren bedt om ekstra tid til at tale med socialrådgiverne.

Ministeren ønsker at benytte fagfestivalen, hvor godt 800 socialrådgivere er samlet, til at komme i direkte dialog med deltagerne om deres erfaringer.

– Socialrådgiverne er jo ofte det meget afgørende udførende led, når arbejdsmarkedspolitik skal virkeliggøres. Jeg vil derfor gerne høre, hvad socialrådgiverne oplever som de største forbedringer og udfordringer efter de senere års arbejdsmarkedspolitiske reformer, siger beskæftigelsesministeren.

Socialrådgivere, som ønsker at deltage i dialogen med ministeren, kan tilmelde sig Socialrådgiverdage 2015 frem til den 25. oktober.

Socialrådgivere er vigtige for samarbejdet

Jørn Neergaard Larsen, der 2. oktober lancerede et nyt kontanthjælpsudspil, som er første led i regeringens kommende jobreform, understreger, at Danmark generelt har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked.

– Hvert eneste år er der mere end 750.000 jobskift, og langt de fleste ledige kommer hurtigt tilbage i job.

Men det danske arbejdsmarked har samtidig nogle grundlæggende udfordringer, påpeger han.

– Vi har alt for mange, der står udenfor arbejdsfællesskabet og som derfor ikke oplever værdien af at kunne forsørge sig selv og sin familie. Vi har en forpligtelse til at understøtte, at de ledige, både de stærkeste og de mere udsatte, flytter sig. Det gælder særligt nu, hvor vi er på vej ind i et økonomisk opsving, hvor der bliver brug for alle ledige hænder.

Skal det lykkes, kræver det ifølge ministeren et stærkt samarbejde mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og de andre aktører på arbejdsmarkedet.

– Her spiller socialrådgiverne en vigtig rolle, understreger Jørn Neergaard Larsen.