Voldsforebyggelsespakke til botilbud og forsorgshjem

Pakken skal hjælpe med at holde fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt, og udvikle forebyggelsen på de områder, hvor der er mangler.

Arbejdstilsynet har udviklet en ny forebyggelsespakke med materialer, der kan hjælpe medarbejdere og ledere på botilbud og forsorgshjem med at sætte systematisk ind for at forebygge vold.

Pakken skal hjælpe med at holde fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt, og udvikle forebyggelsen på de områder, hvor der er mangler. Forebyggelsespakken indeholder en procesbeskrivelse, der gør det nemt for botilbuddene og deres medarbejdere at gennemføre den på egen hånd. Gennem fortællinger skal medarbejdere og ledelse i fællesskab finde løsninger, der sætter systematisk fokus på forebyggelse af vold.

Pakken er udviklet af Arbejdstilsynet i dialog med Socialstyrelsen og arbejdsmarkedets parter og er et supplement til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

» Forebyggelsespakken kan downloades på Arbejdstilsynets hjemmeside.