Studerende nedlægger undervisning i protest

De socialrådgiverstuderende på Professionshøjskolen Metropol nedlagde i mandags undervisningen og blokerede skolens indgang. Årsagen er, at de er utilfredse med implementeringen af den ny studieordning og det psykiske arbejdsmiljø.

Mangel på skemaer, litteraturlister og siddepladser. Det er blot nogle af de frustrationer, som i mandags fik Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) og De studerendes Råd på socialrådgiveruddannelsen på den københavnske Professionshøjskole Metropol til at nedlægge undervisningen og blokere skolens indgang.

Lokalformand i SDS-København, Cecilie Riis Gadegaard, siger:

– De største ulemper er, at vi får så lidt fagligt udbytte af at møde op til undervisningen, at mange studerende vælger at blive hjemme og læse i stedet for. Det handler om, at timer er aflyst, at vi ikke får de rigtige litteraturlister – eller får dem for sent – og at underviserne ofte ikke har mulighed for at forberede undervisningen tilstrækkeligt på grund af den nye arbejdstidsaftale.

Hun pointerer, at de fysiske rammer på skolen ikke fungerer optimalt:

– To gange om ugen er vores auditorium udlejet med den konsekvens, at vi ofte bliver presset sammen i lokaler, hvor der ikke er plads til os. Flere står op eller må sidde i vindueskarmen.

Efterlyser dialog

Og formand for De Studerendes Råd, Julie Dybro Bæk er enig i kritikken og efterlyser dialog og lydhørhed fra ledelsens side.

– Den dialog, vi har haft med ledelsen, har ikke medført mærkbare ændringer. De studerende henvender sig stadig om manglende skemaer og litteraturlister  og klager over, at de må stå op i undervisningen, fordi der ikke er siddepladser nok, forklarer Julie Dybro Bæk.

Ledelse: Mange problemer er løst

Til MetroXpress siger institutchef Thomas Rye Braun fra Professionshøjskolen Metropols Institut for Socialt Arbejde, at han godt kan genkende de problemer, som de studerende ridser op – men at mange af problemerne allerede er løst:

”Jeg oplever faktisk, at forbedringerne er så væsentlige, at jeg egentlig har den forestilling, at de mere aktionerer imod, sådan som det var, end sådan som det er. Der er ingen af de ting, de nævner, jeg ikke kan genkende  – men jeg vil godt anfægte, om det er reglen eller undtagelsen”.

Det kan Julie Dybro Bæk ikke nikke genkendende til.

– Jeg er helt uenig. Vi har haft møder og dialog, men det har ikke ført til, at der er sket ændringer. Den store tilslutning til aktionen betyder i min optik, at der ikke kan herske tvivl om, at der stadig er store problemer.

SDS og De Studerendes Råd har aftalt møde med Stefan Herman, som er rektor for hele Metropol den 21. november.