Undersøgelse: Socialrådgivere vil bevare sygedagpengeloft

Tre ud af fire socialrådgivere ønsker at bevare sygedagpengeloftet, viser ny undersøgelse. Dermed er de uenige i regeringens forslag om at fjerne det omstridte loft. Socialrådgiverne foretrækker en udvidelse af reglerne om forlængelse af sygedagpenge.

Socialrådgiver Marie Pedersen oplever ofte, at borgere græder og tigger om hjælp, når hun fortæller dem, at de ikke længere kan få sygedagpenge, som har en varighedsbegrænsning på ét år. Alligevel er hun som de fleste af sine socialrådgiverkolleger imod regeringens forslag om at fjerne varighedsbegrænsningen.

Det viser en rundspørge blandt socialrådgivere, der arbejder med området over hele landet. Forklaringen på den overraskende holdning er, at det ifølge socialrådgiverne har alvorlige menneskelige konsekvenser, hvis regeringen fjerner loftet over sygedagpenge.

– Jo længere tid du går hjemme og fokuserer på din sygdom, jo mere syg bliver du, forklarer Marie Pedersen fra København.

Hun mener, at varighedsbegrænsningen kan være den motivation, som hjælper den sygdomsramte tilbage i job.

Det sorte hul

Ingen bliver hurtigere rask af at få fjernet deres forsørgelsesgrundlag, lyder det fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (A). Hun ønsker at lukke det såkaldte sorte hul, hvor den sygdomsramte ingen indtægt har.

Sygemeldte falder i hullet, hvis de rammer varighedsbegrænsningen og ikke har ret til kontanthjælp på grund af en ægtefælles indtægt, egen formue, eller fordi de ejer bolig eller bil.

I løbet af det seneste år har 8000 personer mistet retten til sygedagpenge, fordi de har nået varighedsbegrænsningen, eller deres forlængelsesmuligheder er ophørt.

Marianne Wiemann, der er leder af sygedagpenge-teamet i Frederiksberg Kommune, er enig i, at hullet skal lukkes. Men modsat beskæftigelsesministeren mener hun, at det kan gøres med en udvidelse af reglerne for forlængelse af sygedagpenge.

Politikerne svigter de langtidssyge

En fuldstændig afskaffelse af loftet vil ifølge Marianne Wiemann betyde, at staten fastholder en større gruppe mennesker i et andet hul. Et hul så fyldt med sygdom, at de ikke kan komme op igen.

Teamleder Marianne Wiemann ved, at mange vil opfatte hende som kold og kynisk. Men hun mener ikke, at man kan ignorere de faglige argumenter.

– Problemet er, at medierne fokuserer på enkeltsager. Ingen ser den store gruppe, som politikerne svigter, hvis de fjerner loftet. Marianne Wiemann mener, at politikerne i deres iver for at gøre det gode, glemmer at se på de negative konsekvenser.

– Politikerne tegner et billede af en urimelig behandling af svage borgere. Men de glemmer den psykologiske effekt, loftet har på de fleste sygedagpengemodtagere.

DS: Ressourceforløb på rehabiliteringsydelse

I Dansk Socialrådgiverforening er holdningen, at loftet over sygedagpenge ikke skal fjernes. Det skyldes, at når man er syg skal man i udgangspunktet afklares indenfor 52-uger. Rammer man loftet over sygedagpenge og stadig er syg, er man en oplagt kandidat til et aktivt ressourceforløb.

Derfor foreslår DS, at alle, der falder for varighedsbegrænsningen, skal vurderes, i forhold til om de kan have gavn af et aktivt ressourceforløb på rehabiliteringsydelse. En rehabiliteringsydelse er ikke omfattet af ægtefælleforsørgelse og andre modregningsregler.