TR, hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse på linje med TR, men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af sin faglige organisation.

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal ligesom nyvalgte tillidsrepræsentanter registreres i Dansk Socialrådgiverforenings medlemssystem og anmeldes overfor arbejdsgiveren. Kun dermed sikres AMiR den særlige beskyttelse mod afskedigelse eller forringelse af sine forhold. Det er også først, når DS får kendskab til den nyvalgte AMiR, at DS kan formidle tilbud til AMiR om for eksempel introduktionssamtale, webinarer og kurser samt støtte fra DS-konsulent til at tackle arbejdsmiljøproblemer.

Det kræver selvfølgelig, at arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af DS.

Når der vælges ny TR, så går det i reglen nemt at få registreret den nye TR. Afgående socialrådgiver-TR hjælper den nye socialrådgiver-TR med dette. Men for AMiR er det anderledes.

Arbejdsmiljørepræsentanter kan vælges blandt alle faggrupper på arbejdspladsen. Det betyder, at en AMiR, der er HK-medlem, registreres hos HK, og at en AMiR, der er DS-medlem, skal registreres hos DS og så videre. Dermed får AMiR støtte fra den faglige organisation, som hun/han er medlem af.

Tip til TR

Send dette TR & AMiR-nyhedsbrev videre til din AMiR, hvis hun/han er socialrådgiver. Hvis hun/han ikke i forvejen modtager nyhedsbrevet, så er hun/han ikke registreret hos DS.

» Registreringen som AMiR hos DS foretages nemt her.