Meddel dit nyvalg som TR/AMiR

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant/TR-suppleant eller er du nyvalgt eller genvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du meddele dit valg til Dansk Socialrådgiverforening.

Først når DS har anmeldt dit valg som TR, TR-suppleant, FTR eller AMiR overfor din arbejdsgiver, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse.

Det gør du via formularen her på siden. Først når vi har modtaget formularen, bliver din registrering rettet i DS’ medlemskartotek og anmeldt officielt overfor arbejdsgiveren.

Dernæst bliver du kontaktet af din faglige konsulent fra DS, som inviterer dig til en introduktionssamtale (kun for TR og AMiR), hvor I kan træffe aftale om jeres samarbejde fremover. Du får også udleveret vigtige materialer på dette møde.

Hvis du ikke længere er valgt TR, TR-suppleant eller arbejdsmiljørepræsentant skal det også meddeles DS.

NB: Hvis du bruger internetbrowseren Internet Explorer virker formularen her på siden desværre ikke. Brug en nyere internetbrowser som f.eks. Google Chrome, Safari, Firefox eller Edge (win10) i stedet for.

Kontakt