Socialrådgivere: Sådan stemmer vi til OK15

OK15-resultatet på det kommunale og regionale område forbedrer pensionsforholdene, giver udsigt til reallønsstigninger og styrker mulighederne for efteruddannelse. Men er resultatet godt nok? Fem socialrådgivere - tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter - løfter her sløret for, om de vil stemme ja eller nej til overenskomstresultatet.

Jens Kirk Poulsen, tillidsrepræsentant, Borgerservice – Tillæg 65+, Københavns Kommune

– Jeg stemmer helt klart ja. Reallønnen er sikret denne gang, hvilket i sig selv er et flot resultat. Jeg er særligt glad for pensionsstigningerne og for at ATP-satsen nu bliver hævet til samme niveau som andre faggrupper. Samtidig er der lagt vægt på efter- og videreuddannelse, hvor kompetencefonden har fået tilført betydelige midler. Resultatet ved OK15 er ikke prangende, men det er dog bedre, end jeg havde turdet håbe på.

Line Moth Larsen, fællestillidsrepræsentant, Faaborg-Midtfyn Kommune

– Min umiddelbare vurdering er, at alle socialrådgivere bør stemme ja til OK15. Jeg glæder mig over, at der er fundet endnu flere midler til kompetenceudvikling, så socialrådgivere har mulighed for at blive opkvalificeret, så vi bliver endnu dygtigere til at løse kerneopgaven i socialt arbejde.

Desuden mener jeg, at fokus på vidensdeling er yderst fordelagtigt. Det vil have en gavnlig effekt på det sociale arbejde såvel på det strategiske som på det praktiske plan. Der forefindes en stor mængde viden blandt rigtig mange socialrådgivere, som med fordel kan deles og bidrage til, at det sociale arbejde optimeres.

Alice Møller, tillidsrepræsentant, Jobcenter Allerød

– Jeg vil stemme ja til resultatet, fordi der er sikret en reallønsstigning på godt fem procent. Det er og har altid været med de generelle aftaler, vi er sikret mest i lønningsposen på den lange bane. At pensionsprocenten hæves er rigtig godt for de unge, der træder ind på arbejdsmarkedet – så det er min solidariske tænkning, der synes, at det er rigtig godt.

Desuden tilføres kompetencefonden betydelige midler, som giver socialrådgivere mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling, hvilket jeg ser som et stort plus.

Steen Højer, tillidsrepræsentant, Skejby Sygehus, Region Midtjylland

– Som udgangspunkt synes jeg ikke det er noget prangende resultat, og må indrømme at jeg ikke har haft de store jubelscener. Omvendt må jeg også erkende, at de resultater, jeg havde håbet på, nok ikke var realistiske.

Mit fokus for OK15 har hovedsagligt været at opnå en højere løn samt en bedre pensionsordning, og det har vi fået. Jeg er glad for, at der ikke er rørt ved tidligere overenskomstaftaler som for eksempel vores betalte frokost. Ikke et forlig i verdensklasse, men heller ikke et dårligt forlig, så jeg har tænkt mig at stemme ja.

Helle Hedelund Hansen, tillidsrepræsentant, Aalborg Universitetshospital

– Jeg stemmer ja til overenskomsten. Jeg er selvfølgelig glad for, at der i det generelle forlig er forhandlet lønstigninger hjem, der sikrer reallønnen, men jeg er mindst lige så glad for, at DS’ aftale med de regionale arbejdsgivere indeholder en forhøjelse af pensionsbidraget. Det er også positivt, at det nu på det regionale område er lykkedes at forhandle sig frem til en kompetencefond.

Jeg er også rigtig tilfreds med, at snakken om, at den betalte frokostpause ville blive et omdrejningspunkt i overenskomstaftalerne, ikke – så vidt jeg ved – overhovedet har været på tale.

Som sygehussocialrådgiver er jeg desuden spændt på det personalepolitiske projekt, som skal afdække effekterne af socialrådgivernes arbejde i forhold til forkortede indlæggelsestider og genindlæggelser.


Sådan foregår afstemningen

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har godkendt overenskomstresultatet og anbefaler enstemmigt medlemmerne at stemme ja.

Afstemningen er sat i gang, og alle medlemmer har fået link til afstemningen tilsendt via mail. Afstemningsoplysningerne vil desuden være at finde i et brev i din postkasse.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Før og under afstemningen vil Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din 2DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.