Kontingent og OK15 vakte debat på generalforsamlinger

Særligt arbejdsmiljø, kontingentstørrelse, udvidelse af Dansk Socialrådgiverforenings forretningsudvalg og de kommende overenskomstforhandlinger blev debatteret, da Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner holdt generalforsamlinger 3. oktober.

I Region Nord var godt 120 DS-medlemmer i kulturhuset Paletten, hvor regionsformand Mads Bilstrup i sin mundtlige beretning lagde vægt på den reformstorm, socialrådgiverne har oplevet. En af konsekvenserne har været et stigende antal henvendelser om dårligt arbejdsmiljø og trivsel, fortalte han.

Heldigvis er samarbejdet med Arbejdstilsynet som udgangspunkt godt. Men besparelserne hos tilsynet mærkes tydeligt, understregede regionsformanden.

Spareiver og special guest

Reformstormen var også en del af regionsformand Anne Jørgensens beretning i Region Syd, hvor omkring 50 medlemmer deltog i generalforsamling.

Her gæstede formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, og holdt oplæg om beskæftigelsesreformerne. Han understregede, at de lave takster især for de unge kontanthjælpsmodtagere kan være fattigdomsskabende.

I Region Øst var godt 110 socialrådgivere samlet på Arbejdermuseet, hvor regionsformand Annemette El-Azem blandt andet fokuserede på de kommende overenskomstforhandlinger:

– Den stramme finanspolitik, nulvækst og besparelser og en storm af reformer er alt sammen forhold, der påvirker socialrådgivernes arbejdsliv.  Ved OK-13 var der som følge af finanskrisen meget få penge på bordet, men skal vi tro de seneste udmeldinger, så har den danske økonomi stabiliseret sig, sagde hun.

Kontingent vakte debat i alle regioner

På samtlige generalforsamlinger var der debat om, hvorvidt kontingentet skulle hæves, fastfryses eller sænkes – et spørgsmål, som afgøres på repræsentantskabsmødet den 28. og 29. november.

På Region Nords generalforsamling understregede Mads Bilstrup, at DS for at kunne fastfryse kontingentet er gået regnskabet igennem med en tættekam.

– En sænkning af kontingentet vil få store økonomiske konsekvenser for DS. Og vi har ikke i sinde at sænke aktivitetsniveauet. Desuden mener jeg, at det er en trossag, om en mindre sænkning af kontingentet reelt vil føre til flere medlemmer, sagde han.

Socialrådgivere i Øst: Bevar det nære demokrati

I Region Øst diskuterede man desuden forslaget om et udvidet forretningsudvalg, hvor formand og næstformand suppleres af de tre regionsformænd. Var det mon udtryk for centralisering på bekostning af det nære demokrati, blev der spurgt fra salen?

Annemette El-Azem fastslog, at baggrunden for forslaget er en styrket og centraliseret opgavevaretagelse på tværs af regionerne for at sikre den bedst mulige service til medlemmerne.

Inden generalforsamlingen sluttede, blev der med stående klapsalver sagt behørigt farvel til konsulent John Guldager, der har været en del af Dansk Socialrådgiverforening siden 1978.

Samtlige regioners beretninger blev vedtaget, og der blev desuden valgt nye regionsbestyrelser.

I næste nummer af Socialrådgiveren, som udkommer 16. oktober, kan du læse mere om debatterne ved de tre regioners generalforsamlinger.