TR-suppleant kursusdag onsdag den 7. april

Hvordan bliver jeg den bedste TR-suppleant-udgave af mig selv? Kom til kursusdag for TR-suppleanter onsdag den 7. april 2021 i Fredericia.

Du har som TR-suppleant en vigtig og central rolle i DS-kulturen, hvor du er en vigtig kulturbærer og frontfigur for DS. Ikke mindst i forhold til betydningen af stærke faglige fællesskaber og hvordan du engagerer dine kollegaer og medlemmer.

For at understøtte din funktion som TR-suppleant vil vi gerne inviterer dig til en kursusdag for TR-suppleanter, hvor vores mål er, at du føler dig tryg og handlekraftig i din rolle som TR-suppleant, eksempelvis i forhold til samarbejdet med din TR. Vi vil komme ind på, hvordan I kan spille hinanden gode, og på hvilken måde I kan understøtte og supplere hinanden.

Du vil på kursusdagen få konkrete input og viden om Dansk Socialrådgiverforening, overenskomst og forhandlingssystemet, der er vigtig i varetagelsen af TR-suppleantrollen. Du vil få mulighed for refleksion og sparring på din rolle, og input til hvordan du kan udvikle din rolle. Samtidig vil der være mulighed for at danne netværk med andre TR-suppleanter, som du kan have glæde af.

Tilmeld dig her

Der ydes selvfølgelig frikøb for de timer, din arbejdsplads skal undvære dig.

Vi glæder os til en spændende dag sammen med dig.

Med venlig hilsen
Dorthe Visby Augustesen og Keld Sparvath Sørensen