OK13: Få lønkroner og mere kompetenceudvikling

Bedre vilkår for kompetenceudvikling, men få lønkroner. Til gengæld overlever reguleringsordningen, som finansministeren ellers havde krævet afskaffet. DS’ formand er efter omstændighederne tilfreds med resultatet for statsansatte.

Lønnen stiger med 1,1 procent over to år, vilkår for kompetenceudvikling forbedres, og reguleringsordningen overlever. Samtidig forenkles samarbejdsaftalen. Det er nogle af hovedpunkterne i den aftale, som Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) netop har indgået for godt 180.000 ansatte i staten efter intense forhandlinger.

– Den smalle økonomiske ramme var forventet under de givne omstændigheder med stramme offentlige budgetter. Til gengæld lykkedes vi med at bevare reguleringsordningen, som finansministeren ellers havde krævet afskaffet. Vi fik også forhandlet os frem til bedre vilkår for kompetenceudvikling. Det er vigtigt at sikre at den enkelte medarbejder får mulighed for at udvikle sine kompetencer i en tid med så store forandringer, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Reguleringsordningen fortsætter

Reguleringsordningen, som siden 1980’erne har sikret, at de offentlige ansattes løn udvikler sig afhængig af de privatansattes lønudvikling, har været en af de store knaster i forhandlingerne. Men som nævnt valgte finansministeren at opgive at afskaffe ordningen.

Parterne blev enige om, at lønudviklingen for statens ansatte skal ligge på linje med det private arbejdsmarked. Den samlede ramme udgør derfor 0,0 pct. i 2013 og 1,1 pct. i 2014.

Forenklet samarbejdsaftale

Majbrit Berlau er tilfreds med, at samarbejdsaftalen forenkles. Konkret betyder det blandt andet, at en lang række skal-bestemmelser reduceres til kun tre skal-bestemmelser.

– Jeg håber, at det kommer til at betyde, at vores tillidsrepræsentanter i højere grad kommer til at have fokus på det, der er vigtigt for netop deres arbejdsplads og at det skaber nye muligheder for at få indflydelse på den nære hverdag.

Nu har de enkelte organisationer fire uger til at forhandle deres egne overenskomster. Der bliver kun et CFU-forlig, hvis alle organisationer når frem til et tilfredsstillende resultat.

» Læs hovedpunkterne i aftalen