OK15: Statsligt forlig er i hus – men OK-afstemningen udskydes

Mandag formiddag blev der indgået OK-aftale for DS-medlemmer ansat i staten, heriblandt SOSU-underviserne. Men selvom alle socialrådgivernes overenskomster nu er i hus, har DS valgt at udskyde afstemningen om OK-resultatet. Det sker i respekt for de organisationer, som endnu ikke har opnået en OK-aftale - ingen skal efterlades på perronen, understreger DS-formand Majbrit Berlau.

Aftalen er indgået mellem centralorganisation CO10, som forhandler på vegne af en række lønmodtagerorganisationer med medlemmer ansat i staten – heriblandt DS – og de statslige arbejdsgivere fra Moderniseringsstyrelsen.

Dermed er der nu opnået et endeligt overenskomstresultat for blandt andre de af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, der er ansat som undervisere på SOSU-uddannelserne.

Forhandlede i 24 timer

Forliget kom i hus efter forhandlinger, som varede i godt 24 timer, fortæller Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Det har været hårde og lange forhandlinger – væsentligt længere end forhandlingerne på det kommunale og regionale område.

Resultatet af forhandlingerne er et bilag til organisationsaftalen om arbejdstid.

– Vi har ikke kunnet opnå enighed med arbejdsgiver om en ny arbejdstidsaftale, og derfor består lov 409, som regulerer for eksempel SOSU-undervisernes arbejdstid. Men forhandlingerne har skabt basis for bedre dialog om arbejdstid for vores medlemmer ansat på SOSU-uddannelserne, og det er tiltrængt, understreger DS-formanden.

Forliget indeholder blandt andet aftaler om mulighed for lokale aftaler, samt om forberedelse og tillidsrepræsentanternes rolle.

Medlemsafstemning udskudt – ingen skal efterlades

Med mandagens resultat er samtlige overenskomstforhandlinger for Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer nu afsluttet.

Men fordi der stadig er organisationer, som på det kommunale og regionale område ikke har fået deres OK-aftaler på plads, har DS besluttet at udskyde socialrådgivernes afstemning om deres OK-resultat.

– Forhandlingsfællesskabet, som har forhandlet de generelle overenskomster for de regionalt og kommunalt ansatte, har valgt at udskyde deres formelle godkendelse af de generelle aftaler med henholdsvis KL og Danske Regioner, indtil samtlige organisationers OK-aftaler er endeligt på plads. Den beslutning bakker vi op om. Derfor har vi valgt at udskyde vores afstemning, understreger Majbrit Berlau.

Ved OK13 formåede arbejdsgiverne at isolere lærerne, og et af målene med for eksempel at gå sammen i Forhandlingsfællesskabet var netop, at faggrupper ikke igen måtte blive efterladt på perronen, fortæller hun yderligere om DS’ beslutning.

DS: Beslutning får ikke indflydelse på medlemsmøder om OK15

Majbrit Berlau understreger, at DS stadig forventer at kunne sætte urafstemningen i gang i løbet af marts. Samtlige medlemmer vil få besked, når afstemningen sættes i gang.

– Beslutningen om at udskyde afstemningen vil heller ikke ændre på de øvrige aktiviteter, vi allerede har planlagt, som for eksempel TR- og medlemsmøder. De møder vil jeg fortsat opfordre alle til at deltage i, siger hun.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Region Øst holdt OK15-møde for tillidsrepræsentanter 3. marts. Region Syd holder OK15-møde fredag den 13. marts og i Region Nord finder OK15-mødet for tillidsrepræsentanter sted mandag den 16. marts.