DS’ kompetencefonde

DS' kompetencefonde er en kæmpesucces, og som TR spiller du en vigtig rolle, da det er dig, der godkender ansøgningerne.

I Socialrådgiveren 9/18, der udkom i september, kan du læse et tema om efteruddannelse og herunder et interview med Mille Koefoed, der fortæller hvad tilskud fra kompetencefonden har betydet for hende.

Statsstøttede uddannelser

Kompetencefondene giver ikke supplerende støtte til de diplom-, master- og akademiuddannelser, som staten yder særlig støtte til. Man kan således ikke søge kompetencefonden, hvis uddannelsen er statsstøttet og man er berettiget til denne støtte. På DS’ hjemmeside fremgår det under de enkelte uddannelser, om der kan søges statsstøtte. Pt. gælder det enkelte moduler på diplom i beskæftigelse, diplomuddannelsen på Børne og ungeområdet og masteruddannelsen i udsatte børn og unge. Læs om uddannelserne her.

Socialrådgivere der arbejder indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Vær opmærksom på, at der gælder særlige uddannelseskrav til kolleger, der arbejder som vejledere omfattet af Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (BEK nr. 774 af 14/06/2017).

Når der kommer ansøgninger vedrørende diplom i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, kontakter DS ansøgeren for en afklaring af hvorvidt ansøger er omfattet af bekendtgørelsen, da der ikke kan ydes støtte til efteruddannelse, der er nødvendig for at bestride stillingen.

Underskrifter

Husk at du som TR ikke kan underskrive din egen ansøgning til kompetencefonden. Du skal få FTR eller din konsulent til at underskrive.
Gruppeansøgninger er ofte komplekse, og derfor skal du kontakte din konsulent i DS, når du bliver bedt om at underskrive. Konsulenten vurderer gruppeansøgningen i samarbejde med dig, men konsulenten har underskriftskompetencen.

Ledere ansat på DS overenskomst

Husk at også ledere ansat på DS overenskomst kan søge midler fra kompetencefonden, dog ikke til diplom i ledelse, da denne finansieres af trepartsmidler. Dette fremgår at aftalerne om henholdsvis den kommunale og den regionale kompetencefond.