Nyt om OK21-processen i staten

De faglige organisationer og arbejdsgiverne drøfter aktuelt, om man skal forlænge den eksisterende overenskomst med et år, eller om man skal have en helt almindelig 2- eller 3-årig overenskomstfornyelse. Vi har valgt at sætte den demokratiske proces med at indhente forslag og prioriteringer fra jer og jeres medlemmer lidt på pause, indtil vi kender udfaldet af disse drøftelser.

Som vi tidligere har orienteret jer om, og som formand Mads Bilstrup skrev ud i mandags, så er ingenting som det plejer. Heller ikke forberedelserne af den kommende overenskomstforhandling. De faglige organisationer og arbejdsgiverne drøfter aktuelt, om man skal forlænge den eksisterende overenskomst med et år, eller om man skal have en helt almindelig 2- eller 3-årig overenskomstfornyelse.

Organisationernes motivation for at gøre disse overvejelser er den usikre økonomiske situation, vi står i i en Coronatid. Det er rigtig vanskeligt at forudse, om økonomien retter sig hurtigt, eller om der vil gå længere tid. Under alle omstændigheder er det et meget usikkert grundlag at forvente gode overenskomstresultater på.

Vi kender endnu ikke udfaldet af disse drøftelser, men vi har valgt, at vi sætter den demokratiske proces med at indhente forslag og prioriteringer fra jer og jeres medlemmer lidt på pause. Vi håber, at vi er klogere, inden sommerferien for alvor sætter ind. Hvis der kommer en 1-årig forlængelse, så er der først brug for jeres input, når vi skal i gang med den næste normale forhandling i 2021. Hvis der ikke kommer en forlængelse, så får vi rigtig travlt på statens område med at høre jeres forslag og prioriteringer. Vores frist for at indsende krav og forslag til vores centralorganisation CO10 er nemlig allerede den 1. september. Vi forsøger at få fristen forlænget lidt, men det er også uvist, om det kan lade sig gøre.

Vores opfordring er derfor, at du allerede nu booker et klubmøde med dine medlemmer umiddelbart efter sommerferien. Vi vil sørge for, at du har relevant materiale til at kunne afholde klubmødet og vil naturligvis også gøre, hvad vi kan, for at der deltager en politiker eller konsulent, hvis I ønsker det. Derudover planlægger vi tre medlemsmøder, som vi står for, i midten af august. Så hold øje med DS’ kalender, hvor de bliver slået op, lige så snart der er en afklaring af situationen.