DS til minister: Behov for nye tvangsadoptions-regler

Nyt lovforslag skal lempe reglerne for adoption uden samtykke. Men lovforslagets kriterier for tvangsadoption er så utydelige, at det kan skabe tvivl hos både forældre, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, advarer DS Socialministeriet.

Et forslag om ændringer i adoptionsloven lægger op til at udvide mulighederne for at tvangsadoptere et barn, når forældre ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet.

Ifølge adoptionsloven kan et barn bortadopteres uden forældrenes samtykke, hvis det er ”godtgjort,” at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær.

Det nye lovforslag ændrer dette udtryk til ”sandsynliggjort.”

Men den formulering er så utydelig, at det kan skabe usikkerhed hos både forældre, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere om grundlaget for at tvangsadoptere, advarer Dansk Socialrådgiverforening i et høringssvar(link: Lovforslag om adoption uden samtykke http://socialrdg.dkis.dk/Default.aspx?ID=10282) til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

– Forståelsen af, hvad der skal til for at ”sandsynliggøre,” at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen, vil kunne variere, påpeger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, i høringssvaret.

DS om restriktive regler: Selv oplagte sager afvises

Dansk Socialrådgiverforening understreger dog, at der er behov for at ændre reglerne om adoption uden samtykke:

– De nuværende regler har vist sig at være så restriktive, at selv oplagte sager ikke godkendes. Men det er afgørende for DS, at en udvidet adgang til adoption uden samtykke etableres på klare vilkår, så der ikke kan blive vilkårlighed i beslutningerne, og så der ikke kan være tvivl om, at det er hensynet til barnet, der er styrende, pointerer Niels Christian Barkholt.

Dansk Socialrådgiverforening foreslår i høringssvaret desuden, at der tages skridt til at ændre selve adoptionsformen, så der bliver mulighed for at beslutte adoptioner, hvor barnet stadig kan have kendskab til og eventuelt også en eller anden form for kontakt til sin biologiske familie, hvis barnet ønsker det.

Alt dette bør til enhver tid ske med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet, understreger Niels Christian Barkholt i høringssvaret(link: Lovforslag om adoption uden samtykke http://socialrdg.dkis.dk/Default.aspx?ID=10282).