Gode erfaringer med 4 dages arbejdsuge

Fire ud af fem medarbejdere har taget godt imod den kortere og mere komprimerede arbejdsuge, viser en intern undersøgelse fra Odsherred Kommune.

Siden september 2019 har socialrådgivere i myndighedsfunktioner i Odsherred Kommune arbejdet 35 timer på ugens første fire dage og holdt fri om fredagen. De sidste to timer kan de lægge, som de vil.

Ordningen er frivillig, men indtil videre har alle socialrådgivere valgt at være med i ordningen. Aftalen blev indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening, HK, akademikernes fagforening og Odsherred Kommune som et tre-årigt forsøg.

Medarbejderne har overordnet taget godt imod forsøget, viser en intern undersøgelse, som har været omtalt i Danske Kommuner. Her svarer 80 procent af medarbejderne, at de er tilfredse med den komprimerede arbejdsuge.

Det gælder også socialrådgiverne, fortæller Rasmus Balslev, som er formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst. Han har netop holdt møde med socialrådgiverne i Odsherred, og de er altovervejende tilfredse med ordningen.

– Enkelte har udfordringer med at få det til at hænge sammen, og man kan blive træt efter de lange dage. Men med de lange weekender får de en rigtig god restitution, og det giver overskud mandag morgen. Den øgede fleksibilitet og selvbestemmelse i arbejdstilrettelæggelsen og især de to kompetencetimer, som medarbejderne selv råder over, oplever de som et stort gode, siger han.

Dansk Socialrådgiverforening følger forsøget tæt, og det samme gør en forskergruppe fra Roskilde Universitet.