Undervisere er splittede om OK-resultat

Det statslige overenskomstforlig sikrer realløn, bedre barselsforhold og fokus på arbejdsmiljø. Men for de undervisende socialrådgivere ser de pressede rammer for undervisningen ud til at fortsætte - dog med mulighed for lokale forbedringer.

På det kommunale og regionale område anbefalede adspurgte socialrådgivere enstemmigt deres kolleger at stemme ja til overenskomstresultatet.

I staten er der dog særligt én gruppe af socialrådgivere, som tilsyneladende er mere tvivlende: Underviserne på SOSU-uddannelserne og professionshøjskolerne.

Ligesom deres statslige kolleger i for eksempel kriminalforsorgen har underviserne fået en aftale, som sikrer reallønnen, giver bedre barselsforhold og sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Men forliget betyder samtidig, at de tætte bindinger på arbejdstiden, som blev indført med det lovindgreb, der afsluttede lærerlockouten i 2013, består – dog med mulighed for at indgå lokale aftaler.

Trist at loven ikke står til ændring

Det ærgrer blandt andre socialrådgiver Hanne Poulsen, som underviser på uddannelsen SOSU-STV i Skive. Hun overvejer stadig sin stemme, men regner med at stemme ja til overenskomstresultatet.

– Jeg er rigtig godt tilfreds med, at der kommer fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Når jeg så skal se på det forlig, der er indgået for lærere på SOSU-skolerne, så er jeg ked af, at Lov 409 ikke står til ændring. Men er rigtig glad for, at der ikke blev rørt ved vores ”meget lille” ekstrabetaling for undervisning ud over 21 timer pr. uge og de 660 timer om året.

Lokal opblødning er vigtig

Hanne Poulsen fremhæver dog, at der i OK15-forliget for SOSU-underviserne åbnes for lokale arbejdstidsforhandlinger og bedre arbejdsbetingelser i forhold til forberedelse – og ikke mindst fokus på, at underviserne skal kende deres opgaver.

Hun understreger desuden, at der for hende og kollegerne på skolen i Skive efter 1. januar 2015 er opnået en mere tålelig forståelse af arbejdstidsbestemmelserne.

– Vi har fået mulighed for at sidde “andre steder” med opgaver, såfremt det giver bedre mening. For eksempel er det lettere at rette opgaver hjemme end at sidde i et lokale med 14 andre undervisere. Så der er kommet en åbning hos os, som er til at leve med, når det nu ikke kan være anderledes.

”New public management-styring kan fortsætte”

I modsætning til resultatet for SOSU-underviserne, åbner forliget for underviserne på professionshøjskolerne ikke for lokale aftaler. Til gengæld lægges der op til et projekt om lokal løndannelse med titlen “Anerkendelse af den gode undervisning”.

Kirsten Henriksen, tillidsrepræsentant på Socialrådgiveruddannelsen ved VIA UC i Aarhus, glæder sig over de generelle lønstigninger, som sikrer reallønnen i den kommende periode, og den ekstra uges lønnet barsel til fædre.

Alligevel har hun tænkt sig at stemme nej til resultatet.

– Aftalen tager ikke hul på de grundlæggende problemer, vi som ansatte på en professionshøjskole slås med: En new public management-orienteret ledelse og styring. Herunder arbejdsgiversidens modstand mod at indgå forpligtende aftaler om for eksempel arbejdstid og forberedelse, manglende indflydelse på både uddannelse og arbejdsforhold, centralt som lokalt, stort set ingen kompetenceudvikling, hvilket forekommer absurd i vidensomsættende og udviklende organisationer, og tiltagende dårligt arbejdsmiljø.