Nyt værktøj fra BFA: Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Det nye værktøj fra branchefællesskabet lægger op til en strategisk dialog om arbejdspladsens fremtidige arbejdsmiljø.

Morgendagens arbejdsmarked kan komme til at se meget anderledes ud end det, vi kender i dag. Det er derfor vigtigt at få drøftet, hvad en række udviklingstendenser vil betyde for arbejdsmiljøet på netop jeres arbejdsplads.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og offentlig administration (BFA Velfærd) har udgivet et nyt værktøj, som præsenterer seks temaer, der kan være vigtige at diskutere.

De seks temaer er: livsfasebehov, seniorer, unge, løst tilknyttede, virtuelle kolleger og digital teknologi.
Publikationen kan bruges som afsæt til en workshopdrøftelse for hele arbejdspladsen, eller til en strategisk drøftelse i MED-udvalget eller i SU/arbejdsmiljøudvalg.

Download publikationen på arbejdsmiljoweb.dk.