EFTERLYSNING – Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunen

KL og Dansk Socialrådgiverforening efterlyser erfaringer med brugen af det fælles inspirationsmateriale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere. Erfaringerne skal bruges til et nyt projekt.

Kender du til KL og Dansk Socialrådgiverforenings materiale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere? Har I brugt materialet på jeres arbejdsplads?

I så fald vil KL og Dansk Socialrådgiverforening (DS) gerne høre om jeres erfaringer. Det kan foregå ved et kort telefonisk møde eller ved et møde på jeres arbejdsplads.

KL og DS ønsker at bygge videre på materialet og være med til at understøtte, at det bliver brugt på arbejdspladserne. Det er en del af en aftale mellem KL og DS fra OK18.

Se de fem værktøjspjecer på vpt.dk/nysoc.

De fem værktøjer retter sig mod beslutningstagere, tovholdere, kontaktpersoner, mentorer og de nyansatte selv.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening Elisabeth Huus Pedersen på ehp@socialraadgiverne.dk eller arbejdsmiljøkonsulent Nina Roth i KL på niro@kl.dk.