DS: Vores OK15-krav er blevet indfriet

Dansk Socialrådgiverforenings OK15-krav om reallønsstigninger og styrkelse af mulighederne for efteruddannelse er blevet indfriet, understreger DS-formand Majbrit Berlau. DS’ hovedbestyrelse opfordrer enstemmigt til at stemme ja til resultatet.

I modsætning til OK11 og OK13 giver resultatet af OK15-forhandlingerne udsigt til en reallønsstigning for socialrådgiverne. Samtidig har Dansk Socialrådgiverforenings afsluttende forhandlinger med arbejdsgiverne resulteret i en styrkelse af socialrådgivernes pensionsopsparinger og muligheden for efteruddannelse.

– Reallønsstigning, pensionsforbedringer og styrkelse af kompetencefonden giver sammenlagt et rigtigt fornuftigt OK-resultat, som hovedbestyrelsen enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme ja til, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Mens forhandlingerne på det kommunale og det regionale område er endeligt afsluttet, finder de endelige forhandlinger på det statslige område først sted 6. marts. Her skal de sidste detaljer forhandles for blandt andre de DS-medlemmer, som underviser på SOSU-uddannelsen.

De generelle forhandlinger på det statslige område er dog afsluttet med et – ifølge DS-formand Majbrit Berlau – smalt, men fornuftigt resultat.

Ingen forringelser af arbejdstiden

Særligt på det kommunale område havde arbejdsgiverne fra KL op til forhandlingerne ytret ønske om at forringe beskyttelsen af medarbejderrepræsentanter og at ”forenkle” arbejdstidsreglerne.

Ingen af disse ønsker blev en realitet ved OK15-forhandlingerne, og det er ganske fornuftigt, mener Majbrit Berlau.

– Forringelser af arbejdstidsaftalerne, hvad end det er afskaffelse af frokostpausen eller dårligere vilkår i forbindelse med overarbejde, vil efter min mening være et selvmål fra arbejdsgiverside. Det vil bare øge risikoen for stress i en allerede presset hverdag.

Samtidig vil sådanne krav blive særdeles dyre for arbejdsgiversiden at få igennem ved forhandlingsbordet, understreger DS-formanden.


Sådan foregår afstemningen

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har godkendt overenskomstresultatet og anbefaler enstemmigt medlemmerne at stemme ja. Afstemningen forventes at blive sat i gang i løbet af marts.Alle medlemmer får tilsendt information om afstemningen via post og mail. DS opfordrer derfor medlemmerne til at sikre, at deres kontaktoplysninger i DS’ medlemsdatabase er korrekte.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Før og under afstemningen vil Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Region Øst holdt OK15-møde for tillidsrepræsentanter 3. marts. Region Syd holder OK15-møde fredag den 13. marts og i Region Nord finder OK15-mødet for tillidsrepræsentanter sted mandag den 16. marts.