Ny national praktikdag skal sikre bedre praktik

I morgen sætter socialrådgiverstuderende over hele landet fokus på at styrke deres praktik. Uddannelse til alle praktikvejledere er afgørende, mener Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

I løbet af foråret har Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende kørt kampagnen ”SDS <3 PRAKTIK” for at forbedre de studerendes udbytte af praktikken. Fokus har især været på antallet og fordelingen af praktikpladser, kvalitet på praktikstedet, information om praktikken og at samtlige vejledere på praktikstederne tager diplomuddannelsen som praktikvejleder.

I morgen kulminerer kampagnen så i en  national praktikdag, hvor de lokale SDS-afdelinger laver aktiviteter på deres uddannelser for at sætte fokus på, hvor der – lige præcis på deres uddannelsessted – er problemer eller plads til forbedring.

Vil have garanti for kvalitet i praktikken

I 2012 foretog de socialrådgiverstuderendes organisation SDS en undersøgelse blandt de studerende, som havde gennemført deres praktik. Undersøgelsen viste, at langt de fleste studerende overordnet set var tilfredse med forløbet. Der var dog stadig en række punkter, hvor praktikken kunne forbedres.

– Langt de fleste socialrådgiverstuderende har en god praktikoplevelse. Men i SDS arbejder vi for, at ingen får en dårlig oplevelse. Derfor har vi fokus på praktikken. Mange studerende får en praktikvejleder, som ikke har en praktikvejlederuddannelse. De risikerer at få dårligere vejledning.  Praktikvejlederuddannelsen kan være med til at garantere et bedre fagligt udbytte, forklarer næstformand i SDS, Anne Hegelund.

Også Dansk Socialrådgiverforening ønsker at sikre uddannelsen af alle praktikvejledere. Kommunerne har her et stort ansvar, da hovedparten af praktikpladser findes på det kommunale område, vurderer Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening og ansvarlig for uddannelsesområdet.

– Kommunerne skal prioritere praktikvejlederuddannelsen højere. Vi ønsker fagligt kompetente kolleger, og en måde at sørge for det på er at give de studerende et godt fagligt udbytte i praktikken.


National praktikdag for socialrådgiverstuderende

Praktikdagen finder sted fredag den 17. maj, og SDS står bag arrangementer på uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, Holstebro, København, Nykøbing Falster, Odense, Roskilde, Rønne, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.