Færre klagemuligheder forringer retssikkerheden

Dansk Socialrådgiverforening langer hårdt ud efter regeringens forslag om at indskrænke klagesystemet i forbindelse med kommunale afgørelser om eksempelvis førtidspension. Borgernes retssikkerhed bliver forringet, lyder kritikken.

Når regeringen vil halvere borgernes klageadgang i forbindelse med omlægningen af statsforvaltningerne, går det ud over retssikkerheden. Det mener formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, der ligesom en række andre organisationer er dybt kritisk over for indskrænkningen fra de nuværende to klageniveauer til en enkelt instans, Ankestyrelsen.

– Det er da vist kun i Sibirien, at det styrker retssikkerheden at gå fra to klagemuligheder til en, siger hun og tilføjer:

– Vores klagesystem kan bestemt forbedres, og det vil jeg gerne være med til. Det undrer mig såre, at man forsøger at snige en omfattende ændring af klagesystemet igennem på denne måde uden nogen form for debat eller inddragelse af de berørte parter. Sådan plejer man ikke at luske tingene igennem, og det nærer mistænksomheden i forhold til, hvad de er ude på.

Farvel til lægmænd

I dag kan borgerne anke en kommunes afgørelse lokalt til Statsforvaltningen, hvor der er lægmænd repræsenteret – enten i det sociale nævn eller i beskæftigelsesankenævnet afhængigt af sagens karakter. Derefter kan de, hvis de stadig er utilfredse med afgørelsen, gå videre i systemet og forsøge at få klagen behandlet hos Ankestyrelsen.

Men fremover vil det første niveau altså blive fjernet, og det vil dermed alene være op til juristerne i Ankestyrelsen at træffe beslutning, med mindre sagen er principiel.

– Hvis regeringen skærer lægmandsrepræsentationen væk, forsvinder borgernes stemme i afgørelserne, og det kan meget vel betyde, at vi som borgere vil føle os endnu mere afmægtige i forhold til et stort og stærkt og nu også entydigt system, siger Bettina Post.

Økonomi som saglig begrundelse for afslag

I Dansk Socialrådgiverforening ser man en lige linje fra denne omlægning af klagesystemet til kommuneforhandlingerne for 2011 og 2012. Her lovede først tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) og siden Bjarne Corydon (S) kommunerne at gøre det nemmere for dem at nå de store sparemål ved at ændre klagesystemet og blandt andet gøre et afslag på grund af lokal økonomi lovligt.

I praksis betyder det, at kommunerne fremover kan få medhold, når de giver afslag blot ved at henvise til de lokale servicemål.

– Hvis vi fremover således kun har én klagemulighed, som oven i købet er i lommen på både finansministeren og kommunerne, frygter jeg, at retssikkerhed reelt bliver en by i Rusland. Og det er virkelig trist for et retssamfund som vores, hvor vi jo alt andet lige har ret stor tillid til, at vores klagesystem ikke er korrumperet, siger Bettina Post.

Socialrådgiverformanden opfordrer regeringen til at invitere til en seriøs debat om, hvad en reel forbedring af klagesystemet bør indebære.