Afregningen af udlæg i forbindelse med TR-uddannelse sker nu elektronisk

DS nye elektroniske afregningssystem til udlæg er gået i luften. Det betyder, at deltagere på TR-uddannelsen fra december 2023 skal benytte den digitale portal hos zExpense, hvor man udfylder den elektroniske formular og uploader alle bilag digitalt.

Deltagere får automatisk besked via mail med link til zExpense (zexpense.dk), når de har et kursus, de kan søge refusion for. Det vil desuden være muligt at finde dette link på medlemssiden under ”Kurser og arrangementer”, hvor der også står en kort instruktion.

Øvrige kurser og arrangementer vil man stadigvæk skulle afregne ”manuelt” med blanketten på vores hjemmeside, men det er hensigten, at disse også på længere sigt skal kunne afregnes elektronisk via zExpense.