DS: Kontanthjælpsloft rammer børnene

Forringer man forældrenes ydelser, vil flere børn komme til at leve i fattigdom. Det kan blive en dyr besparelse på sigt. Sådan lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, når hun advarer imod at genindføre kontanthjælpsloftet.

Under valgkampen har der været en del talkamp om, hvorvidt det kan betale sig for kontanthjælpsmodtagere at arbejde. Og både Venstre og Konservative vil genindføre loftet over kontanthjælpen for at tilskynde kontanthjælpsmodtagere til at finde et arbejde.

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, har under hele valgkampen advaret kraftigt imod at genindføre kontanthjælpsloftet.

– At genindføre kontanthjælpsloftet kan blive en virkelig dyr besparelse, fordi vi ved, at børn, der vokser op i fattigdom, får en ringere uddannelse og en ringere sundhed. Lever børn blot ét år i fattigdom, forringes deres chance for at bestå 9. klasses eksamen, siger Majbrit Berlau og henviser til analysen ”Fattigdom mærker børns fremtid” fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det bekræftes af nye tal fra SFI og BUPL, som viser, at blot ét år med lav indkomst har betydning for børnenes uddannelse.

– Fattigdom skaber altså voksne, som har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet, pointerer Majbrit Berlau og uddyber:

– Men det er ikke kun på længere sigt, børnene rammes – det er også deres børneliv nu og her, der bliver kraftigt forringet. Mange fattige børn i Danmark har ikke råd til at deltage i sociale arrangementer, gå til fritidsaktiviteter eller bare invitere kammerater med hjem. Og når forskellen mellem de fattige børn og deres jævnaldrende bliver endnu større, forstærkes den sociale isolation. Det kan få alvorlige negative konsekvenser for børnene og deres udviklingsmuligheder.

Efterlyser fakta frem for mavefornemmelser

Majbrit Berlau efterlyser, at politikerne uanset ideologi i højere grad baserer deres politik på fakta.

– Lov og politik på dette område er alt for ofte baseret på mavefornemmelser og symbolpolitik og alt for lidt på, hvad vi ved. Når man spørger kontanthjælpsmodtagerne i Danmark, så er deres primære drøm at få et job, men mange af dem har massive problemer ud over ledighed. Der er ikke noget galt med den enkeltes motivation, og for langt de fleste kontanthjælpsmodtagere kan det betale sig af at arbejde, siger socialrådgivernes formand.

Det bekræftes af tal fra tænketanken Kraka, som viser, at rådighedsbeløbet stiger med 1.800 kroner til 6.000 kroner, alt efter hvilken situationen den pågældende kontanthjælpsmodtager står i. Den mindste ændring sker for ægtepar med små børn, mens en enlig uden børn vil opleve den største stigning i rådighedsbeløbet ved at overgå til beskæftigelse.