Danskerne: Kommunalreformen giver ringere service

Hver anden dansker oplever, at den kommunale service er blevet ringere eller meget ringere siden kommunalreformen i 2007, viser Gallupundersøgelse, som DS sammen med en række andre organisationer står bag.

Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007, var målet, at kommunale opgaver skulle løses hurtigere og bedre. Men en ny Gallup-undersøgelse LINK viser, at hver anden dansker oplever, at den kommunale service er blevet kraftigt forringet.

49 procent svarer, at de er overvejende uenige eller helt uenige i, at kommunalreformen har skabt bedre service for landets borgere med fysiske eller psykiske handicap. Og de 49 procent vokser til 63 procent blandt de adspurgte, som enten selv lever med et handicap eller har familiemedlemmer eller venner med handicap. Og kun seks procent er enige i, at kommunerne sætter hurtigere ind over for borgere med sociale problemer.

Det er Dansk Socialrådgiverforening, der i samarbejde med FOA, Socialpædagogerne, Danske Handicaporganisationer, Foreningen Det Sociale Netværk og HK-Kommunal står bag Gallupundersøgelsen.

DS efterlyser national overvågning

Gallupundersøgelsens resultat matcher en tidligere undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening, som viser at halvdelen af socialrådgiverne på børne- og ungeområdet samt handicapområdet mener, at det er blevet sværere efter kommunalreformen at give udsatte borgere de rigtige tilbud.

Dansk Socialrådgiverforening har netop afgivet høringssvar.
–  til rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen
– og efterlyser bl.a. en øget national overvågning af området. I høringssvaret hedder det:

”Den nationale overvågning og ansvaret for det dækkende vidensoverblik kan mest naturligt ligge i Socialstyrelsen, nøjagtig som den på sundhedsområdet ligger i Sundhedsstyrelsen. Det er for os at se en logisk placering af en funktion, som har et nationalt perspektiv, og som skal have både faglig tyngde og styrke til at deltage i drøftelserne mellem kommunerne om koordinering af drift og udviklingsansvar for specialiserede sociale tilbud.”

Læs også: DS ser frem til evaluering af Kommunalreform