Husk at sende referatet fra klubbens generalforsamling til regionskontoret

Referatet fra generalforsamlingen skal fremsendes til regionen (din konsulent) seneste fire uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Som formand for klubben af socialrådgivere på din arbejdsplads ved du som tillidsrepræsentant, at der skal afholdes generalforsamling én gang hvert år. Du kender sikkert også de punkter, der mindst skal fremgå af dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning om tillidsrepræsentantens/tillidsrepræsentanternes og klubbens virke
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Drøftelse af klubbens mål og aktiviteter
  6. Orientering om sikkerhedsorganisationens virke
  7. Valg, herunder til klubbestyrelse, hvis bestyrelsesmedlemmer skal vælges på generalforsamling.

Men husker du, at referatet fra generalforsamlingen skal fremsendes til regionen (din konsulent) seneste fire uger efter generalforsamlingens afholdelse?

Vi glæder os til at modtage masser af referater fra efterårets generalforsamlinger 🙂