Flere sundhedssocialrådgivere vil styrke sammenhængen for patienter

Tirsdag fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke regeringens længe ventede sundhedsreform, som indeholder mange gode takter. Mere forebyggelse – særligt hvad angår de unge - og mere lighed i sundhed er i fokus.

Regeringens sundhedsudspil vil give mere sammenhæng og mere nærhed, som alt sammen skal sikre bedre forløb til patienterne.

– Det er vigtige og nødvendige visioner. Men skal de lykkes, er det vigtigt at bringe flere fagligheder mere i spil, siger Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

På Odense Universitetshospital skaber sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis sammenhæng i patienters forløb. Hun bygger bro mellem sygehus og kommune, så patienter og pårørende får den rette hjælp både under og efter indlæggelse.

Det kan fx være en døende kvinde med voksen, mentalt handicappet søn. Sønnen bor alene, og indtil nu har moderen hjulpet ham med alt omkring kommunikation, økonomi, praktiske opgaver og alle de følelsesmæssige udfordringer, han har i hverdagen. Det er kvinden ikke længere i stand til. Kvindens største bekymring er at dø fra sin søn, som ikke er i stand til at klare sig selv uden hjælp. Louise Marie Friis lytter til kvindens bekymringer og formulerer sønnens behov for hjælp til kommunen sammen med ham, søger om bostøtte og hjælper med de praktiske ting, der skal handles på som følge af moderens alvorlige sygdom og deres ændrede livssituation.

Som sundhedssocialrådgiver koordinerer og udveksler Louise Marie Friis de nødvendige oplysninger mellem hospital og kommune, sikrer kontakt til de rette instanser og tager hånd om alle de situationer, patienter og pårørende har brug for hjælp til.

– Alvorlig sygdom kan sende mennesker ud i social deroute, hvis der ikke tages hånd om økonomi og andre forhold, som måske ikke har direkte forbindelse til den somatiske behandling. Men som er afgørende for et menneskes trivsel. Derouten vil både være et kæmpe menneskeligt tab og samfundsmæssigt uforsvarligt, siger Ditte Brøndum.

Derfor er det også afgørende, at sundhedssocialrådgivere i højere grad bliver en del af løsningen henimod et mere sammenhængende, nært og lige sundhedsvæsen.

– I Dansk Socialrådgiverforening foreslår vi, at der bliver indført en socialfaglig screening ved indlæggelse, både i psykiatrien og i forbindelse med alvorlig sygdom i somatikken. Og vi bidrager gerne til det videre arbejde med vores mangeårige erfaring fra praksis med at bygge bro og sikre helhedsorienterede indsatser til sårbare og syge borgere, herunder de unge, siger hun.

Læs temaet om Louise Marie Friis og de andre sundhedssocialrådgivere i Socialrådgiveren.