Barkholt genvalgt som socialrådgivernes næstformand

Niels Christian Barkholt fortsætter som næstformand for Dansk Socialrådgiverforening. Det står klart efter urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening har genvalgt Niels Christian Barkholt som næstformand med hele 67,5 procent af stemmerne.

– Jeg er glad for at have fået et så stort mandat, og jeg glæder mig til at fortsætte mit arbejde med de tre dagsordener, jeg er gået til valg på: viden, afbureaukratisering og synlighed, siger Niels Christian Barkholt.

17,6 procent af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer valgte at sætte kryds ud for deres foretrukne kandidat til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening.

Formand og regionsformænd genvalgt ved fredsvalg

Formand og de tre regionsformænd blev alle genvalgt ved fredsvalg, hvilket allerede stod klart den 25. august.

Ny hovedbestyrelse

Medlemmerne har også stemt om, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen. Blandt andet er næstformandskandidat Birthe Povlsen blev genvalgt.

Ud over formand, næstformand og de tre regionsformænd, som alle er ”fødte” medlemmer af hovedbestyrelsen, kommer resten af hovedbestyrelsen til at bestå af:

 • Susanne Lyngsø (881)
 • Rasmus Hangaard Balslev (810)
 • Mette Blauenfeldt (807)
 • Trine Quist (759)
 • Susanne Grove (672)
 • Henrik Mathiasen (669)
 • Birthe Povlsen (625)
 • Charlotte Vindeløv (593)
 • Nanna Olesen (529)
 • Louise Dülch Kristiansen (492)
 • Carsten Sørensen (1. suppleant) (480)
 • Rikke Helk (2. suppleant) (460)
 • Flemming Bo Hansen (3. suppleant) (341)

Tallene i parentes angiver antal stemmer.

Studenterrepræsentanterne i hovedbestyrelsen bliver udpeget af SDS inden repræsentantskabsmødet den 28. og 29. november.

En lykønskning fra formanden

Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, ser frem til samarbejdet med den nye hovedbestyrelse og den genvalgte næstformand:

– Tillykke til Niels Christian Barkholt og den nye hovedbestyrelse. Vi står overfor en række spændende udfordringer i Dansk Socialrådgiverforening. Vi skal have en ny overenskomst på plads, vi skal sørge for at de mange reformer indfases på en ordentlige måde og vi skal sikre, at der også i fremtiden er råd til at udvikle velfærden. Jeg glæder mig til at knokle for ordentlige forhold for de danske socialrådgivere sammen med den nye hovedbestyrelse, siger Majbrit Berlau.