OK18 og de nye overenskomster på DS’s område

Det er altid en langsommelig proces med at få revideret de nye overenskomster oven på en overenskomstforhandling – det gælder også denne gang.

Ved OK18 forhandlingerne blev der aftalt forskellige forbedringer i DS’ organisationsaftaler. Det betyder, at organisationsaftalerne skal revideres. Det er altid en meget langvarig proces, og DS er jo en lille organisation, så vi står ikke først for, når Moderniseringsstyrelsen skal revidere aftaler. Når organisationsaftalerne ikke er reviderede, kan det betyde, at de forbedringer, vi har aftalt, først udmøntes senere og med tilbagevirkende kraft fra 1.april 2019.

Denne gang er processen ekstra langsommelig, da elementer fra CFU-forliget blandt andet omkring EU’s deltidsdirektiv skal på plads, inden revideringen af de enkelte aftaler går i gang. Vi regner dog med, at der snart kommer skred i processen.

Vi holder jer orienteret, når der er nyt i forhold til DS’ aftaler. Hvis der opstår tvivl om, hvilke regler der er gældende, skal I tage fat i jeres konsulent i sekretariatet.