Den Regionale Kompetencefond

Der er kommet penge til Den Regionale Kompetencefond, så nu er det igen muligt at søge støtte til efter- og videreuddannelse for de regionalt ansatte socialrådgivere.

Det første år er der som hidtil 280.000 kroner i fonden, men fra 1. april 2022 øges fondens midler med 200.000 kroner årligt. Vi håber, at der så er penge nok, så vi ikke risikerer at skulle lukke den igen i en periode.

» Du kan læse mere om Den Regionale Kompetencefond her.

Som TR skal du underskrive kollegernes ansøgninger. Du skriver under på, at ansøgningen ligger ud over det, arbejdsgiver normalt tilbyder. Hvis du taler med en uorganiseret kollega i forbindelse med en ansøgning til kompetencefonden, kan du overveje, om samtalen kan bruges i rekrutteringsøjemed. Kompetencefonden er bare en af de ting, DS har sikret ved overenskomsten med Danske Regioner.