300 arbejdsmiljørepræsentanter i DS

Flere og flere socialrådgivere vælger at stille op og blive valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har netop rundet 300 AMiR i DS.

Det er glædeligt, at så mange vælger at stille op som arbejdsmiljørepræsentanter – socialrådgivere er via uddannelsen og socialrådgiverarbejdet rigtig godt rustet til at gå ind i den rolle, og gør dermed stor gavn på arbejdspladserne.

Facebook-grupper for DS-AMiR og FH-AMiR

DS har i januar oprettet en lukket facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter. Gruppen er tænkt til idé- og erfaringsudveksling. Der er nu over 80 med i gruppen – og der er selvfølgelig plads til flere. Find facebookgruppen under navnet ’Arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk Socialrådgiverforening’.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har også oprettet en facebookgruppe til arbejdsmiljørepræsentanter – den hedder ’AMR netværk’.

Inspirerende kursus for arbejdsmiljørepræsentanter

2.-3. april afholdt DS det første todages kursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Det er en nyskabelse og et led i den nye uddannelse for TR og AMiR i DS.

19 meget aktive og kreative kursister diskuterede og udvekslede erfaringer bl.a. om, hvordan stressramte kolleger kan hjælpes og hvordan man udvikler sit netværk som arbejdsmiljørepræsentant. Alle er taget hjem med nye ideer til at forbedre arbejdsmiljøet.

Der var ros til DS for at prioritere arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdsmiljøarbejdet.