DS støtter eftersyn af beskæftigelsesindsats

Vi synes, det er modigt og rigtigt af regeringen at tage livtag med et så komplekst og usammenhængende beskæftigelsessystem, og vi forventer, at det også fører til en kraftig afbureaukratisering, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand.

Beskæftigelsesindsatsen på landets jobcentre skal under lup. Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) nedsat en ekspertgruppe, som skal rådgive hende om, hvordan en ny beskæftigelsespolitik kan sikre de ledige en bedre indsats på landets jobcentre.

Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bakker op om regeringens nye initiativ om at kulegrave beskæftigelsesindsatsen.

– Vi synes, at det er modigt og rigtigt af regeringen at tage livtag med et så komplekst og usammenhængende beskæftigelsessystem. Vi ser frem til, at kulegravningen også vil resultere i at der bliver luget kraftigt ud i meningsløse regler og bureaukrati, så vi fremover kan få en sammenhængende og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte ledige.

Godt med fokus på varig beskæftigelse

Majbrit Berlau roser regeringen for med kommissoriet for kulegravningen at sætte fokus på at bringe den ledige i varig beskæftigelse.

– Det er et interessant paradigmeskift, at politikerne vil gå væk fra fokus på den korte vej til beskæftigelse til, at det nu handler om varig beskæftigelse for den enkelte. Det kalder på en socialfaglig indsats, som vi socialrådgivere vil glæde os til at være en del af, siger hun.

DS: Jobcentre skal blive i kommunerne

Majbrit Berlau glæder sig også over, at der i kommissoriet ikke lægges op til, at beskæftigelsesopgaven skal omorganiseres.

– Hvis jobcentrene splittes op i flere enheder, som nogen ønsker det, så er vi bekymret for, at ledige opdeles i A-, B- og C-hold. Flere enheder vil også medføre øget bureaukrati, tab af viden og forlængede sagsbehandlingstider. Socialrådgivernes socialfaglige fællesskab er med til at sikre de ledige en glidende overgang tilbage til arbejdsmarkedet, og den dynamik risikerer at gå tabt, hvis vi ikke arbejder i samme organisation.

Formand for ekspertgruppen er tidligere skatte- og sundhedsminsiter Carsten Koch (S), og han har meldt ud, at den drivende kraft i ekspertgruppen ikke er at omorganisere beskæftigelsessystemet.

– Vi skal først og fremmest se på indholdet og ikke på organisationernes rolle. Men hvis vi kommer frem til, at den er problematisk, som den er i dag, vil det indgå i det færdige arbejde, udtaler han i Berlingske Tidende.

» Læs kommissorium for kulegravningen