Resolution vedtaget: Nu står arbejdsmiljøet højest på dagsordenen

Repræsentantskabsmødet har vedtaget resolutionen ’Mere fag og arbejdsglæde’ og pålægger dermed hele organisationen, at arbejdsmiljøet skal være DS’ topprioritet i de kommende år.

Resolution vedtaget: Nu står arbejdsmiljøet højest på dagsordenen

Ny formand, Mads Bilstrup, fremlægger resolutionen om arbejdsmiljø - Foto: Palle Peter Skov

– Vi har i mange år vidst, at socialrådgivernes arbejdsmiljø har været under pres. Men i de senere år har problemerne med dårligt arbejdsmiljø vokset sig større på mange arbejdspladser.

Sådan indledte Dansk Socialrådgiverforenings nye formand, Mads Bilstrup, da han skulle præsentere hovedbestyrelsens forslag til resolution om arbejdsmiljø.

Senest har en undersøgelse af socialrådgivernes arbejdsmiljø vist, at hver tredje socialrådgiver føler sig stresset ofte eller hele tiden.

– Rapporten er meget rystende læsning! Når vi sammenligner socialrådgiverne med andre faggrupper i FTF-familien og med andre faggrupper på arbejdsmarkedet i Danmark, så ligger vi rigtig dårligt på langt de fleste spørgsmål. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, siger Mads Bilstrup.

Resolutionen har fået titlen ’Mere fag og arbejdsglæde’, og den skitserer fire nøgler til at nå det mål.

Den første nøgle er investeringer i det sociale arbejde.

– Vi ser det både som en mulighed for at løse sociale problemer på en kvalificeret måde og som et middel til at socialrådgiverne kan få bedre arbejdsvilkår og et mere meningsfuldt arbejdsindhold. Men som det også fremgår af resolutionsforslaget, så fører en investeringsstrategi ikke automatisk til et bedre arbejdsmiljø! Derfor skal vi arbejde bevidst på, at der er fokus på samtidigt at investere i et godt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne. Det, der er godt for medarbejderne, er også godt for borgerne. Fag og arbejdsglæde hænger sammen, siger Mads Bilstrup.

Den anden nøgle er fælles kollektiv handling på arbejdspladserne.

– I dag kan vi konstatere, at stress-niveauet mange steder er så højt, at medarbejderne nærmest opgiver at handle på det, eller bliver syge, eller vælger at søge et andet arbejde. Stress virker handlingslammende. Dén onde spiral skal vi have stoppet, understreger Mads Bilstrup.

Den tredje nøgle er forebyggelse og tidlig indsats fra DS’ side.

– I dag oplever vores konsulenter, at de bruger rigtig mange kræfter på brandslukning på arbejdspladser, der har problemer, der er vokset helt ud af kontrol. DS skal være tættere på de tillidsvalgte og medlemmerne; DS skal tidligere ind i sagerne; og de tillidsvalgte og medlemmer skal inspireres til at kontakte DS meget tidligere. Det er lettere at slukke et lille bål end en stor ildebrand. De små bål skal vi alle sammen blive bedre til at holde øje med og reagere på, siger Mads Bilstrup.

Den fjerde og sidste nøgle handler om fastholdelse.

– Det skal forstås bredt. Vi kan se af undersøgelserne, at sygefraværet på grund af psykisk arbejdsmiljø er alt for højt. Vi ved også, at mange af vores medlemmer søger nyt job i håbet om at finde en arbejdsplads med mere ro på. Vi har også medlemmer, der helt opgiver socialrådgiverfaget. Desværre ved vi også, at langvarige sygemeldinger på grund af for eksempel stressrelaterede sygdomme ofte ender med en afskedigelsessag. Højt sygefravær og for høj personaleudskiftning er tegn på problemer med arbejdsmiljøet. Konsekvensen er desværre, at problemerne går i arv til de nyansatte – ofte nyuddannede socialrådgivere. Vi har altså en ond spiral i gang på nogle arbejdspladser. Den skal vi have vendt, fastslår Mads Bilstrup.

» Læs resolutionen