DS savner afbureaukratisering i beskæftigelsesudspil

DS har flere roser til regeringens udspil til en beskæftigelsesreform. Men skal den individuelle indsats for den enkelte ledige styrkes for alvor, må der gøres mere for at afbureaukratisere i jobcentrene, mener DS-formand Majbrit Berlau.

Der er en række fornuftige tiltag i det udspil til ændringer i beskæftigelsesindsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige, som regeringen i dag har fremlagt. Det mener Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

– Regeringens fokus på at sikre en individuel indsats med målrettede tilbud om eksempelvis uddannelse, aktivering og samtaler er rigtig fornuftigt. Det er noget, vi socialrådgivere har efterspurgt i meget lang tid, siger hun.

Tillid skal føre til afbureaukratisering

Men hvis borgeren virkelig skal i centrum, som regeringen taler om, bør der gøres endnu mere for at fjerne det bureaukrati, som socialrådgiverne, der skal løfte beskæftigelsesindsatsen, oplever i deres hverdag.

– Regeringen lægger op til forenklinger for de ledige, og det er godt. Samtidig er der fine bud på afbureaukratiseringer på overordnet niveau i kommunerne. Men ser jeg på rammerne for den enkelte socialrådgiver i jobcentrene, så har vi brug for, at der ryddes yderligere op i bureaukratiet og kontrollen af de lediges jobsøgning. Disse ting tager utroligt meget tid fra borgerkontakten. Derfor opfordrer vi til, at man fortsætter arbejdet for afbureaukratisering i de kommende forhandlinger, siger DS-formanden.

Majbrit Berlau henviser desuden til, at knap 80 procent af socialrådgiverne oplever, at bureaukratiet i jobcentrene er steget de seneste par år.

– Det nuværende niveau af kontrol, proceskrav og bureaukrati i jobcentrene hæmmer socialrådgivernes mulighed for at iværksætte den tidlige og individuelle indsats, regeringen har ambitioner om i udspillet. Vi er glade for regeringens ord om tillid til jobcentermedarbejderne, men jeg savner, at det i højere grad havde fremgået i regeringens udspil.

Regeringen tager vigtigt opgør med refusion

Til gengæld roser Majbrit Berlau regeringens udspil for at tage et vigtigt opgør med det nuværende refusionssystem, der tvinger kommunerne til at fokusere på overholdelse af proceskrav frem for resultater.

– Vi ved, at refusionen er afgørende for indholdet i den kommunale beskæftigelsesindsats. Derfor er udsigten til, at kommunernes refusion nu ikke længere skal afhænge af tekniske proceskrav, enormt glædelig. En refusionsomlægning kan være med til at styrke indsatsen og gøre den mere fri, netop som regeringen har ambitioner om.

Frigjorte ressourcer kan styrke individuel sagsbehandling

Udspillet lægger op til, at a-kasserne fremover skal stå for profileringen af de ledige og varetage de første seks måneder af beskæftigelsesindsatsen.

Denne ændring åbner for at styrke jobcentrenes individuelle indsats for de ledige, som har risiko for at blive langtidsledige, vurderer Majbrit Berlau.

– Hvis den individuelle indsats, regeringen lægger op til, skal føres ordentlig ud i livet, er det nødvendigt at kigge på de høje sagstal i kommunerne. Overflytningen af den tidlige indsats til a-kasserne giver netop kommunerne en mulighed for at sænke sagstallene i jobcentrene og derved styrke muligheden for at lave den individuelle indsats, regeringen har ambitioner om.

Hun henviser til, at socialrådgiverne på beskæftigelsesområdet i gennemsnit håndterer omkring 80 ledige borgeres sager, og i nogle kommuner helt op til 200. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler ellers et sagstal på højst 55 for at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Det nye udspil rummer desuden nogle udfordringer i forhold til de lediges overgang fra a-kasser til jobcentrene, påpeger Majbrit Berlau.

– Der ligger en opgave i at sikre, at de lediges overgang fra a-kasser til jobcentrene ikke bliver forsinket af bureaukrati, og at der ikke spildes tid og viden. Her har både politikerne på Christiansborg, a-kasser og kommuner en vigtig opgave, siger socialrådgivernes formand.

Efteruddannelse vil styrke indsats

Regeringens udspil afsætter 150 millioner kroner til efteruddannelse af de ansatte i jobcentre og a-kasser. Det hilser Majbrit Berlau velkommen.

– Efteruddannelse til jobcentermedarbejderne er en vigtig styrkelse i forbindelse med blandt andet det øgede virksomhedsfokus, regeringsudspillet lægger op til. I den nuværende indsats fokuserer politikerne på de ledige og på jobcentrenes kontrol af deres jobsøgningsindsats. Et virksomhedsfokus giver nogle nye og bedre muligheder for at skabe et match mellem borger og virksomhed. Men det kræver indsigt i både erhvervsliv og den enkelte lediges kompetencer, og politikere og kommuner har en opgave med at sikre jobcentrene tid og faglighed til at skabe det match.

Til gengæld havde DS-formanden håbet på en større indsats at styrke de faglærte lediges jobmuligheder via efteruddannelse.

– Jeg er bekymret for, om ledige socialrådgivere og andre faglærte kan ende i langvarig ledighed, fordi de ikke får tilbudt et kompetenceløft, der kunne have fået dem i arbejde, siger Majbrit Berlau.

Afgørende at reform ikke bliver spareøvelse

Majbrit Berlau roser regeringen for ikke at benytte udspillet til at lancere besparelser på beskæftigelsesområdet.

– Hvis beskæftigelsesindsatsen skal opleve et reelt løft, så er det afgørende, at reformen ikke bliver brugt som en anledning til at gennemtrumfe yderligere besparelser på området. Derfor er regeringens udspil på dette punkt enormt positivt, siger hun.

Reformen skal dog forhandles på plads med de borgerlige partier, som har meldt ud, at de ønsker at spare fire milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen frem til år 2020 til fordel for skattelettelser til blandt andet virksomhederne.