Skal I digitalisere? Hvordan bliver medarbejderne inddraget?

Hvordan får man som medarbejder indflydelse på digitaliseringsprojekter, så de bliver designet og implementeret på en brugbar måde? En ny publikation giver grundige svar, der også medtænker arbejdsmiljøet og det gode arbejde.

Når mange arbejdspladser indfører nye digitale arbejdsgange, er det som regel for at kunne yde en bedre og mere effektiv service overfor borgerne. Men der er god grund til at inddrage medarbejderne så tidligt som muligt. Ofte griber digitaliseringen så meget ind i arbejdsforhold og arbejdsmiljø, at medarbejderne har formel ret til at blive hørt ved drøftelse i MED-udvalget. Men god inddragelse af medarbejderne er også en investering i en mere realistisk vurdering af, hvad man kan få ud af digitaliseringen, bedre designede løsninger og mere effektiv implementering.

En publikation fra BFA Velfærd og Offentlig administration giver helt ny inspiration til, hvordan digitalisering som forandringsproces kan tilrettelægges, så man undgår nye problemer med arbejdsmiljøet. Der er mange konkrete ideer til, hvordan medarbejderne kan inddrages i de fire forskellige faser:

  1. ideudvikling
  2. konsekvensvurdering
  3. udvikling og anskaffelse
  4. implementering og drift.

Der er også forslag til, hvilke roller og opgaver  lederne, de tillidsvalgte, medarbejderne og MED/SU kan påtage sig i løbet af de fire faser.

Endelig er der tre cases om medarbejderinddragelse. Blandt andet fortæller Næstved Kommunes Center for Børn og Unge om deres arbejde med at implementere et nyt digitalt sagsbehandlingssystem.

Publikationen er et virkelig godt værktøj til arbejdspladser, der skal i gang med digitaliseringsprojekter.

Download publikationen her: Digitalisering og det gode arbejde. Om inddragelse og arbejdsmiljø.