Arrangementer aflyses – men du kan stadig få fat i DS

Dansk Socialrådgiverforening opretholder almindelig medlemsservice, men undgår så vidt muligt fysiske møder.

For at mindske smitterisikoen lukker jobcentrene ned, men mange andre steder på det sociale område besidder socialrådgivere kritiske funktioner. Det er din arbejdsgiver, der skal give dig besked om, hvorvidt du fortsat skal møde på arbejde eller kan/skal arbejde hjemmefra fra i dag, fredag den 13. marts.

Vi er i en situation, som vi aldrig har prøvet før, og derfor kan der opstå mange tvivlsspørgsmål og ukendte problemstillinger, som vi som din fagforening selvfølgelig vil hjælpe dig med.

I Dansk Socialrådgiverforening opretholder vi vores almindelige service og rådgivning, men alle arrangementer er aflyst til og med påsken. For at bidrage til at mindske smitten vil vi – så vidt det er muligt – tage møder på enten video eller telefon. Hvis der er tungtvejende grunde til at afholde et fysisk møde, stiller vi selvfølgelig også op til det.

Fra DS’s side vil vi holde jer løbende orienteret så godt som overhovedet muligt. Der er spørgsmål, som ikke lader sig svare, uden at vi rådfører os med de øvrige organisationer og/eller vores hovedorganisation. Vi opdaterer derfor også vores FAQ løbende – du kan se den her.

Når/hvis der opstår spørgsmål omkring din løn og ansættelsesforhold, skal du fortsat tage fat i din TR på arbejdspladsen. Hvis du ikke har en TR, kan du tage fat i dit regionskontor.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Sekretariat – ds@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 70 10 10 99