DS: Ressourceforløb skal ikke gøre folk syge

Dårlig implementering af ressourceforløb har i flere kommuner medført grotesk behandling af syge borgere. Det er i strid med ressourceforløbenes oprindelige formål, pointerer Dansk Socialrådgiverforening efter DR2-udsendelse 20. oktober.

Tv-programmet ”DR2 Undersøger” satte 20. oktober fokus på ordningen med ressourceforløb, og fortalte blandt andet om borgere, der er blevet syge af at deltage i forløbene.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, deltog under og efter udsendelsen i debatten om ressourceforløbene og slog blandt andet fast, at formålet med ressourceforløbene er at hjælpe udsatte borgere med komplekse problemer videre i livet og tilbage på arbejdsmarkedet.

– Den oprindelige idé med ressourceforløb er god nok. Men den er ikke implementeret ordentligt. Og det ser vi groteske eksempler på i øjeblikket, understreger hun.

Forløb bør sættes i gang langt tidligere

Hvis ressourceforløbene skal virke efter hensigten, kræver det ifølge Majbrit Berlau, at en række faktorer er på plads:

Blandt andet skal ressourceforløbene ifølge DS-formanden sættes i værk langt tidligere, end det er tilfældet i dag. Borgerne bør tilbydes de sammensatte forløb meget tidligere i deres liv.

– Borgerne bør desuden tilbydes en langt bredere vifte af tilbud end tilfældet er i dag. Alt for mange bliver bare sendt i de samme forløb, som de har været sendt på i de sidste 10 år på kontanthjælp.

Forløbene bør ses som en investering i at mennesker skal få det bedre og ikke bare ”opbevares” til de bliver 40 år, understreger Majbrit Berlau.

– Desuden bør ydelsen hæves. Det er alt for mange år at leve på en kontanthjælp – det er dyrt at være syg.

Samtidig bør endemålet for ressourceforløbet være mere tydeligt og realistisk, mener hun.

– Hvis endemålet er, at folk kan arbejde 2×12 minutter om dagen, bør det udløse en førtidspension. For der findes ikke et realistisk arbejdsmarked med sådanne jobs.

Socialrådgivere bør have beslutningskompetence

Borgerne bør også have flere rettigheder, så de reelt sidder med ved bordet, når beslutningerne om deres liv træffes. Samtidig bør den socialrådgiver, der kender borgerne bedst, i højere grad tildeles beslutningskompetence, så borgerne kan få mere indflydelse, og de faglige vurderinger fylder mere, understreger Majbrit Berlau.

– På den måde kan man dæmme op for spild af tid på bureaukratiske manøvrer, indstillinger og andet, hvor det alligevel er en ledelse, der aldrig har mødt borgeren, der skal træffe beslutningerne på baggrund af papir alene.

Derudover bør de borgere, der er berettiget til førtidspension, som en selvfølge tildeles førtidspension, lyder det fra Majbrit Berlau.

– Sagerne skal ikke trækkes i langdrag – og ingen borgere skal på uværdig vis cykle rundt i systemet på en kontanthjælpsydelse i årevis. Lad hellere kommunen koncentrere sig om de borgere, der rent faktisk kan hjælpes via en intensiv, tværfaglig og håndholdt indsats – som et ressourceforløb bør være.