Årlige lønforhandlinger i staten – 2018

Hvis ikke den årlige lønforhandling allerede har været afviklet på din arbejdsplads, så er det ved at være tid inden 2018 bliver til 2019.

På en række statslige institutioner er der tradition for, at der er årlig lønforhandling i 4. kvartal. DS har som bekendt uddelegeret forhandlingskompetencen til de lokalt valgte TR’ere, så det er nu, du skal til forhandlingsbordet.

Hvis du ikke ved, om det er sådan på din arbejdsplads, så spørg jeres HR-kontor. Men husk at hvis din arbejdsgiver ikke planlægger en årlig forhandling, så kan du som TR begære den, og så skal din arbejdsgiver naturligvis indgå i en forhandling om lokale tillæg til de socialrådgivere, som du repræsenterer på din arbejdsplads. Hvis du har brug for hjælp til forhandlingen eller inspiration til at få et mandat fra klubben, så kontakt din konsulent.

I Kriminalforsorgen forhandles der i 4. kvartal, og DS er bekendt med, at der er udsendt orientering om den kommende lønforhandling på jeres intranet. Der er en manual og en tidsplan for ledelsens arbejde og jeres udveksling af forslag med ledelsen.

Det vil derfor være en god ide, at I planlægger et klubmøde, så I kan få et mandat og sætte en frist for kollegernes egenindstillinger til jer, så I har tid til at danne jer et overblik over de indkomne forslag, inden I skal udveksle med ledelsen. Hvis I har brug for hjælp, så kontakt en af konsulenterne. Vi deltager også meget gerne i klubmøder på jeres arbejdspladser.