Øremærket barsel

De nye regler for øremærket barsel trådte i kraft for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

Lovændringen har sit udspring i et EU-direktiv. Formålet med lovændringen er at skabe øget ligestilling mellem forældrene.

Rettigheder i forbindelse med frihed følger af loven, mens rettigheder i forbindelse med løn under orlov følger af den respektive overenskomst.

På DS’ hjemmeside kan du finde flere oplysninger om de nye regler. Der kommer hele tiden nye oplysninger på dette område, og siderne opdateres løbende. En opdatering af barselsberegneren er også lige på trapperne.

Vær opmærksom på, at forholdene om orlov kan være meget komplicerede, så rådgiv kun hvis du er helt sikker på reglerne. Ved fejlrådgivning risikerer du rådgivningsansvar. Tøv ikke med at henvise medlemmer til din region for nærmere rådgivning.