Flere vil være socialrådgiver – færre får lov

I 2013 satte både antallet af ansøgere og optagne på socialrådgiveruddannelserne rekord, og i år er antallet af kvote 2-ansøgere steget yderligere. Men uddannelserne forventer at optage færre end sidste år, og det er fornuftigt, mener både DS og de studerende.

Antallet af kvote 2-ansøgninger til socialrådgiveruddannelsen slår endnu en gang rekord: 4570 har søgt ind, heraf 1805 med studiet som førsteprioritet.

Men hvor uddannelsesinstitutionerne i 2013 optog et rekordstort antal studerende, har flere af dem i år valgt at slå bremserne i. Således ser det samlede optag i 2014 ud til at falde med et par hundrede i forhold til sidste års rekord, hvor man lukkede godt 2090 nye studerende ind på socialrådgiveruddannelserne.

Aalborg skærer over halvdelen af studiepladserne

Aalborg Universitet (AAU) har i flere år optaget samtlige studerende, som opfyldte adgangskravene. Men efter en årrække med 80-120 studerende pr. årgang, steg optaget især i 2012 og 2013, hvor man lukkede helholdsvist 299 og 416 nye studerende ind.

– Det store antal studerende var hverken bæredygtigt for studiet eller hensigtsmæssigt for de studerendes jobmuligheder efter endt uddannelse. Samtidig var der et enormt administrativt arbejde med at ansætte eksterne undervisere og finde lokaler, så undervisningen ikke behøvede at foregå på store hold, fortæller Finn Skovfoged Laursen, studienævnsformand for Socialrådgiveruddannelsen på AAU.

Derfor besluttede universitetet allerede efter erfaringerne fra 2012 at indføre adgangsbegrænsning og et loft på højst 180 studerende pr. årgang. Ændringen har dog først kunnet træde i kraft fra i år.

Studerende: Kan skade praktikmuligheder

Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) har tidligere advaret om risikoen for, at de store studieoptag kan skade de studerendes praktikmuligheder.

– Det bliver spændende at følge især den kæmpe årgang fra 2013, når de skal i praktik. Praktikken er en utroligt vigtig del af vores uddannelse, og især de store optag på Aalborg Universitet kan gøre os bekymrede for, om der kan skaffes relevante praktikpladser til alle, siger SDS-formand Mie Backmann.

Finn Skovfoged Laursen fra AAU erkender da også, at det har krævet et stort arbejde at finde praktikpladser til de store årgange.

– Kommunerne i det nordjyske har været meget samarbejdsparate, og de fleste har indvilget i at tage ekstra praktikanter de næste år, hvor der er store årgange. Desuden har vi via en ekstra indsats fået opdyrket nye pladser i ind- og udland.

Optag afgøres af efterspørgsel på uddannede

Både Professionshøjskolen Metropol, UC Sjælland og UC Lillebælt oplyser, at de i modsætning til sidste år ikke udvider antallet af studerende. VIA UC forventer at tage 30 studerende mere i år, da man åbner for februar-hold på uddannelsen i Holstebro. UC Syddanmark har endnu ikke besluttet sig endeligt om optaget.

Professionshøjskolen Metropol fastsætter optaget efter forventningerne til arbejdsmarkedets efterspørgsel af uddannede socialrådgivere, fortæller Thomas Braun, chef for Metropols Institut for Socialt Arbejde.

– Med et optag på 430 studerende om året har vi fundet et niveau, som vi vurderer dækker arbejdsmarkedets behov for socialrådgivere over tid samtidig med, at dimittendledighed ikke bliver et permanent problem. Hvis efterspørgslen på uddannede socialrådgivere på et tidspunkt stiger, har vi mulighed for at øge optaget.

Det kræver imidlertid, at skolen kan dokumentere det øgede behov over for uddannelsesministeren, samt at man kan godtgøre, at man fagligt forsvarligt kan udvide antallet af praktikpladser til de studerende, forklarer Thomas Braun.

Professionshøjskolernes beslutning om at lægge låg på optaget er yderst fornuftig, mener Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt. Han understreger, at kvaliteten i uddannelsen skal vægtes højst.

– Det er utroligt positivt, at så mange unge ønsker at blive socialrådgivere, men studierne bør ikke optage flere studerende end der er rammer til. Ellers går det ud over kvaliteten, siger han.

Også SDS ser positivt på udsigten til et mindre optag i 2014.