Corona: Forebyg og håndter svære møder og konflikter med borgerne

Når man oplever ubehagelige møder med borgerne, er der brug for mere faglig og social støtte. Læs om de gode ideer til konfliktforebyggelse og efterbehandling af konfliktsituationer.

Corona-situationen belaster os alle, hvad enten vi arbejder hjemmefra eller på vores arbejdsplads. Corona påvirker både borgerne og medarbejderne, og der kan opstå konflikter både omkring overholdelse af restriktioner og i forbindelse med udøvelse af jobbet.

Når man arbejder hjemmefra, kan grænsen mellem privatliv og arbejdsliv være mere udfordret, og det bør man også tage højde for. For eksempel kan man opleve, at truende adfærd flytter ind i privatlivet, når man arbejder hjemmefra, selv om der er tale om et online møde. Det kan være sværere at ryste af sig.

Konfliktforebyggelse kan indeholde:

  • Tydelig kommunikation om regler og krav om forebyggelse og håndtering af corona, samt klare retningslinjer om hvordan reglerne skal fortolkes.
  • Lav aftaler om hvornår, hvem og hvordan man beder om hjælp til at håndtere en vanskelig situation.
  • Overvej at gennemføre vanskelige samtaler fra arbejdspladsen fremfor hjemmefra efter aftale med din leder.
  • Hav særligt fokus på nyansatte medarbejdere, som ikke har opbygget sociale og faglige relationer på arbejdspladsen endnu.
  • Overdriv kropssproget, hvis man bruger mundbind i kontakten med borgerne, for at understrege imødekommenhed og venlighed.

Det er ikke alle konflikter, der kan forebygges, så derfor er det vigtigt, at man også har fokus på, hvordan man kan tilrettelægge social og faglig støtte, så ubehagelige oplevelser kan blive talt igennem. Det er især vigtigt i den situation, hvor medarbejderne arbejder hjemmefra eller er alene ’i marken’, hvor der ikke er kolleger omkring én, som man kan sparre med.

Efterbehandling af konfliktsituationer kan være:

  • Aftal hvem man kontakter, hvis man har oplevet en ubehagelig situation med en borger.
  • Prioriter at medarbejderne sætter makkermøder i kalenderen hver uge, hvor makkerparrene kan puste ud, støtte og debriefe hinanden.
  • Drøft vanskelige situationer på fælles møder, så I opbygger en fælles forståelse af udfordringer og løsninger.

Læs mere:

» Arbejdstilsynets FAQ om Corona: Hvad skal jeg gøre som arbejdsgiver, hvis en eller flere ansatte bliver udsat for chikane i forbindelse med COVID-19

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Forebyg konflikter i kølvandet på COVID-19

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Trap konflikten ned: ’Jeg har øvet mig i at smile ekstra meget med øjnene’