DS klar med nye vejledende sagstal

DS har netop revideret sine vejledende sagstal. Som noget nyt er der udviklet sagstal for ressourceforløb og fleksjob – og et sagstal, der matcher den svenske model på børneområdet. DS’ formand opfordrer medlemmerne til at bruge de vejledende sagstal aktivt.

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har netop besluttet at revidere de vejledende sagstal. Det sker blandt andet som konsekvens af en række reformer på beskæftigelsesområdet.

– Vi ved, at medlemmerne længe har efterspurgt reviderede sagstal på beskæftigelsesområdet. Der har været en heftig reformstorm over jobcentrene, men vi har været nødt til at vente på, at de mange beskæftigelsesreformer er blevet implementeret, og dagligdagen har indfundet sig, før vi har kunnet tage fat på en revision af de vejledende sagstal på området, forklarer Majbrit Berlau.

70 kontanthjælpssager er for mange

De nye reviderede sagstal blandt andet lavet på baggrund af en undersøgelse blandt godt 200 socialrådgivere fra i alt 66 jobcentre – og i tæt dialog med de relevante faggrupper. Undersøgelsen viser, at især socialrådgivere på kontanthjælpsområdet har alt for mange sager. I gennemsnit har hver socialrådgiver ansvar for 70 kontanthjælpsmodtagere.

– Det burde være indlysende for alle, at det er uoverskueligt mange sager, når der er tale om borgere, der ikke er jobklare. Ovenikøbet kan det nye kontanthjælpsloft og 225-timersregel gøre arbejdspresset meget værre, siger Majbrit Berlau og påpeger, at de nye, reviderede sagstal ikke tager højde for de seneste ændringer på området, da de endnu ikke er fuldt implementerede.

Som noget nyt retter de vejledende sagstal for kontanthjælpsområdet sig specifikt mod både voksenområdet og ungeområdet.  Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 35-50 sager med unge kontanthjælpsmodtagere og 40-55 sager vedrørende voksne kontanthjælpsmodtagere.

Nyt med sagstal for ressourceforløb

Som en nyskabelse er der også udviklet vejledende sagstal for ressourceforløb, fleksjob og ansøgninger om førtidspension, hvor det vurderes, at 30-45 sager vil være passende.

– Rigtig mange medlemmer har henvendt sig til DS med et ønske om vejledende sagstal på netop dette område. Og med god grund – ressourceforløb til borgere, der står på kanten af en førtidspension, er tidskrævende – det skal udvikles og tilpasses den enkelte borgers behov, understreger Majbrit Berlau.

De vejledende sagstal på voksenhandicapområdet er blevet sat ned fra 70-85 borgere med handicap pr. socialrådgiver til 60-75 sager. Og integrationsområdet er blevet sat ned fra 35-55 flygtninge til 35-50 flygtninge.

Derudover er flere af sagstalsområderne blevet udstyret med uddybende nuanceringer om særlige arbejdsopgaver. For eksempel at man ikke kan have max antal sager, når man samtidig har ansvar for eksempelvis tidskrævende virksomhedssamarbejde, rehabiliteringsplaner eller er koordinerende sagsbehandler.

Sverigesmodellen får vejledende sagstal

På baggrund af efterspørgsel fra medlemmerne er der lavet vejledende sagstal for de kommunale enheder på børne- og ungeområdet, som arbejder efter Sverigesmodellen.  Og Dansk Socialrådgiverforening har valgt at lægge sig på et relativt lavt sagstal – nemlig 15-20 sager for at kunne få Sverigesmodellen til at fungere i praksis.

Inspiration – ikke en facitliste

Majbrit Berlau opfordrer Dansk Socialrådgiverforenings tillidsrepræsentanter og ledere til at blive inspireret af de nye reviderede sagstal og sætte dem på dagsordenen på klubmøder og personalemøder.

– Sammenhold de vejledende sagstal med virkeligheden, og se på hvordan de kan inspirere og anvendes på jeres arbejdsplads. DS’ vejledende sagstal må ikke ses som en facitliste – de skal tilpasses den konkrete arbejdsplads. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at nyuddannede og nyansatte socialrådgivere bør have færre sager i starten af deres ansættelsesperiode for eksempel i de første seks måneder – afhængigt at den nye socialrådgivers forudsætninger og opgavernes sværhedsgrad.

Overblik over DS’ nye vejledende sagstal i kommunerne

Vejledende sagstal på børne-familieområdet 
Ca. 25 – 35 børn med sociale problemer pr. socialrådgiver
Hvis socialrådgiveren arbejder efter Sverigesmodellen anbefales ca. 15-20 sager

Vejledende sagstal på børnehandicapområdet
Ca. 35 – 45 syge eller handicappede børn pr. socialrådgiver

Vejledende sagstal på voksenhandicapområdet 
Ca. 60 – 75 borgere med handicap pr. socialrådgiver
(Før: Ca. 70-85 borgere)

Vejledende sagstal på voksenpsykiatriområdet 
Ca. 55 – 70 borgere med psykisk sygdom pr. socialrådgiver

Vejledende sagstal på sygedagpengeområdet
Ca. 35 – 50 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver
Hvis socialrådgiveren har mange jobafklaringsforløb, komplicerede kategori 2- eller 3-sager, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 35-45 sager.

Vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet 
Ca. 35 – 50 unge ledige borgere pr. socialrådgiver
Ca. 40 – 55 voksne ledige borgere pr. socialrådgiver
(Før: Generelt sagstal på ca. 40-55 ledige kontanthjælpsmodtagere pr. socialrådgiver)

Vejledende sagstal på området for ressourceforløb og fleksjob 
Ca. 30-45 borgere med nedsat arbejdsevne pr. socialrådgiver
Hvis socialrådgiveren har mange sager med ressourceforløb anbefales ca. 30-40 sager.

Vejledende sagstal på integrationsområdet 
Ca. 35-50 flygtninge pr. socialrådgiver
(Før: Ca. 35-55 flygtninge)

» Læs alle de uddybende forklaringer på de vejledende sagstal

» Læs Undersøgelse af socialrådgiveres dagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne