Ny efteruddannelse om rehabilitering

Ny efteruddannelse på diplomniveau skal gøre socialrådgivere klar til at implementere førtidspensionsreformen i praksis. Dansk Socialrådgiverforening har været med til at udvikle uddannelsen, som har fokus på rehabilitering.

Den nye fleks- og førtidspensionsreform, som allerede træder i kraft ved årsskiftet, stiller nye krav til socialrådgiveres måde at arbejde på. Dansk Socialrådgiverforening har sammen med Kommunernes Landsforening og professionshøjskolerne taget initiativ til at udvikle en efteruddannelse på diplomniveau til socialrådgivere.

Efteruddannelsen skal sikre, at socialrådgiverne blandt andet kan koordinere og tilrettelægge ressourceforløbene, som er et centralt element i førtidspensionsreformen.

DS efterlyser tilskud

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau mener, at det er afgørende for reformens succes, at socialrådgiverne er klædt ordentligt på til at varetage og udføre de nye krav og måder at arbejde på.

– I Dansk Socialrådgiverforening håber vi, at kommunerne og socialrådgiverne vil gøre brug af det nye diplommodul. Og vi efterlyser, at regeringen i forbindelse med den endelige vedtagelse af reformen vil gøre det muligt at få tilskud til deltagelse i diplom-modulet for at sikre, at så mange som muligt deltager i efteruddannelsen, siger hun og uddyber:

– Det er vigtigt, at socialrådgiverne sikres kompetencegivende efteruddannelse. Det er min vurdering, at enkeltstående kurser ikke vil være tilstrækkeligt.

Tilmelding til uddannelsen er åbnet

Efteruddannelsen er et valgmodul i rehabilitering på beskæftigelsesdiplomen. Der er åbnet for tilmeldinger til modulet, som udbydes i foråret 2013 i København, Aarhus, Odense og Esbjerg.