Efter ny principafgørelse: Mange flere kan have ret til seniorførtidspension

Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at personer med højst fem år til folkepensionen har ret til seniorførtidspension, selvom de kan deltage i et såkaldt ’lille fleksjob’. Samtlige afviste sager bør gennemgås for at finde ud af, om flere borgere har ret til seniorførtidspension, mener Mads Bilstrup.

Efter ny principafgørelse: Mange flere kan have ret til seniorførtidspension

Foto: Colourbox.com

Kommunerne kan ikke nægte seniorførtidspension til borgere, der har under fem år til pensionsalderen, med den begrundelse, at de har arbejdsevne nok til et ’lille fleksjob’. Det slår Ankestyrelsen fast i en ny principafgørelse.

Først stadfæstede Ankestyrelsen Tønder Kommunes afslag på seniorførtidspension til en 62-årig borger med slidgigt, som kunne arbejde 7,4 time om ugen. Men i februar sendte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) et brev til Folketinget, hvor han understregede, at små fleksjob ikke må bruges som baggrund for et afslag på seniorførtidspensionen. Ankestyrelsen har nu omgjort afgørelsen til den 62-årige, og det er denne nye afgørelse, der ligger til grund for principafgørelsen.

Når man har under fem år til pensionsalderen, skal der ses bort fra kravet om, at alle muligheder for at udvikle arbejdsevnen skal være udtømt, og der skal ikke iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen. Hvis arbejdsevnen er så lille, at man ikke kan forsørge sig selv på ordinære vilkår eller i et almindeligt fleksjob, har man derfor ret til seniorførtidspension. Hvis borgeren skal have et lille fleksjob, er det en betingelse, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. Og det krav kan man netop ikke stille til borgere med højst fem år til pensionen.

Ankestyrelsen vil nu gennemgå omkring 100 sager, hvor borgere har fået afslag på seniorførtidspension, for at se, om kommunerne har begået den samme fejl. Men alle kommuner bør gennemgå alle afslag på seniorførtidspension, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

– Med ministerens udtalelse og Ankestyrelsens ændrede retspraksis, så vil det kun være rimeligt at samtlige afviste sager gennemgås, siger han.

Det vil være en forholdsvis stor opgave at finde disse sager og efterfølgende gennemgå dem alle.

– Men af hensyn til borgerens retssikkerhed så må dette prioriteres. Kommuner må finde ekstra ressourcer, når dette arbejde skal gå i gang, så det ikke ’bare’ bliver en ekstraopgave oven i alle de andre opgaver, siger han.