Kovending i Aalborg: Ikke praktikpladser nok

Trods bekymring fra både DS og de studerende har AAU’s socialrådgiveruddannelse fastholdt, at der var praktikpladser til samtlige studerende på den store 2012-årgang. Men få dage før praktikfordelingen meldte AAU ud, at det alligevel ikke var tilfældet. Udmeldingen - og den foreslåede løsning - møder voldsom kritik.

Både Dansk Socialrådgiverforening og de studerendes organisation, SDS, har flere gange udtrykt bekymring for, om de store optag på socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) i 2012 og 2013 ville få indflydelse på mulighederne for at finde praktikpladser til alle.

AAU har dog hele tiden fastholdt, at alle studerende nok skulle få en praktikplads. Men i en mail sendt til studienævnet på Aalborg Universitet 27. august oplyser AAU, at det alligevel ikke er tilfældet.

SDS’er i studienævnet slog alarm

De studerende på 2012-årgangen skal i praktik fra 22. september, og AAU har foreslået at de, som ikke kan få en praktikplads, i stedet skal have en ”projekt-praktik”.

Det betyder, at de pågældende studerende har base på AAU i stedet for på en socialrådgiverarbejdsplads, men at der kan aftales besøg på arbejdspladser i det omfang, det er muligt.

I studienævnet sidder socialrådgiverstuderende og formand for SDS i Aalborg, Stinna Lykke Jespersen. Hun er både overrasket og skuffet over den pludselige udmelding fra universitetet.

– De studerendes repræsentanter i studienævnet har flere gange gjort opmærksom på, at vi var bekymrede for, om det var muligt at finde pladser nok. Men udmeldingen har hele tiden været, at vi ikke skulle bekymre os. Derfor undrer den udmelding, vi pludselig fik i går os meget, siger SDS-formanden.

Studerende: Uacceptabelt forløb og nødløsning

Mandag den 1. september er der praktikfordeling for de studerende på 2012-årgangen, og studienævnet skulle inden i dag, torsdag den 28 august, klokken 12 tage stilling til forslaget fra AAU.

Det er en uacceptabelt kort frist, mener Stinna Lykke Jespersen.

– Vi undrer os over, at AAU kommer med udmeldingen så tæt på deadline. Vi har næsten ingen tid til at gøre indsigelser, og de studerendes repræsentanter opfordrer derfor til, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært studienævnsmøde fredag den 29. september, fortæller hun.

SDS mener ikke, at AAU’s foreslåede model kan erstatte den traditionelle praktik.

– Det lyder som en meget teoretisk og observerende praktik. Formålet med praktikken er jo, at der skal være en progression, hvor vi går fra det observerende til det udøvende. Men jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne være udøvende socialrådgiver med denne meget teoretiske projekt-praktik. Man kommer ikke til i praksis at sidde i de dilemmaer, som faget er fuldt af i forhold til sagspres, lovgivning, borgere og økonomi.

DS: Stærkt bekymrende udmelding fra AAU

Formand i Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Mads Bilstrup, deler de aalborgensiske studerendes bekymring over, at AAU pludselig har meldt ud, at det alligevel ikke er lykkedes at finde det nødvendige antal praktikpladser.

Forløbet tyder på en meget lukket proces, mener han.

– Vi kan reelt set ikke vide, om alle muligheder er blevet undersøgt. DS vil naturligvis følge det her forløb tæt, være i kontakt med de studerende og holde uddannelsesinstitutionen op på sit ansvar for kvaliteten af uddannelsen. Vi vil også være opmærksomme på, om den enkelte studerende overlades til selv at finde en relevant projekt-praktikinstitution og til at forhandle rammerne for projektpraktikken. De rammer er afgørende for mulighederne for at opfylde studieordningens læringsmål.

Her henviser Mads Bilstrup blandt andet til kompetencekravet at ”etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk indenfor praktikinstitutionens rammer.”

AAU: Projektpraktik kun aktuel for ganske få studerende

Hanne Kathrine Krogstrup, dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet, oplyser, at ordningen med projektpraktik kun vil berøre ganske få af de studerende.

– Vi var afventende i forhold til at fremlægge forslaget for studienævnet, fordi vi stadig forsøger at finde praktikpladser til alle. I øjeblikket mangler vi godt fem praktikpladser, og vi arbejder hårdt på at finde dem inden 1. september, siger hun.

En enkelt studerende i år har ønsket at komme i projektpraktik, men forslaget om projektordningen retter sig primært mod næste år, hvor en endnu større årgang af studerende skal i praktik.

– Vi har lagt denne her anden mulighed frem for studienævnet, fordi vi gerne have en løsning, der kan sikre en praktik, som er i overensstemmelse med studieordningen, i tilfælde af, at der er nogle studerende, som det ikke er muligt at skaffe en traditionel praktikplads til, siger Hanne Kathrine Krogstrup.

*Opdateret kl. 13.05 med kommentar fra dekan Hanne Kathrine Krogstrup, red.*
*Opdatering 29/8 kl. 11.15: Ifølge dekan Hanne Kathrine Krogstrup er samtlige praktikpladser, som skal være klar til praktikfordelingen 1/9, nu fundet*