Godt spørgeskema til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et godt og gratis spørgeskema, som kan bruges til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For eksempel i forbindelse med APV (arbejdspladsvurderingen) eller til trivselsmålinger.

NFA’s spørgeskema ’DPQ – Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’ kan kortlægge arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hver ansat udfylder et skema, og bagefter kan resultaterne gøres op for en afdeling eller for hele arbejdspladsen.

Der stilles spørgsmål om

  • Arbejdets indhold og organisering
  • Krav i arbejdet
  • Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  • Konflikter i arbejdetTrivsel i arbejdet.

Man kan sammenligne arbejdspladsens resultat med et nationalt gennemsnit. Det kan give nyttig viden om arbejdspladsens særlige styrker og udfordringer og bruges til at få dialogen i gang på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler bl.a.:

  1. Spørgeskemaundersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø bør være anonyme og kan med fordel suppleres af dialogbaserede metoder.
  2. Lad være med at igangsætte en undersøgelse, hvis der ikke er vilje til at følge den op med handling.
  3. Medarbejderne bør inddrages aktivt i drøftelsen af løsninger, der passer til den konkrete arbejdsplads.

Læs flere gode råd på

» Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside: Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø
» Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Spørgeskema, nationale referencetal, m.v.