DS: Sikkerhed for ansatte på bosteder bør styrkes

En optimal sikkerhed kræver en god normering og uddannet personale. Der er også er brug for en særlig indsats over for de vanskeligste patienter, da en forkert visitering kan udgøre et sikkerhedsproblem, understreger DS-formand efter knivstikkeri på bosted.

– Det er en dybt ulykkelig hændelse, som berører os alle.  Dansk Socialrådgiverforening var i kontakt med arbejdspladsen kort tid efter knivstikkeriet fandt sted, og vi er orienteret om, at de ansatte modtager krisehjælp. Vi har stor medfølelse med vores sårede medlem, hans familie, kolleger og beboere på Saxenhøj, som står i en vanskelig situation, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Hun udtaler sig på baggrund af gårsdagens tragiske knivstikkeri på den sociale døgninstitution Saxenhøj på Lolland, hvor en lægekonsulent blev dræbt og en socialrådgiver blev alvorligt såret og fortsat er i livsfare.

– Vi har i går kontaktet alle vores medlemmer i Guldborgsund Kommune og tilbudt råd og vejledning. Arbejdstilsynet vil besøge institutionen i dag. Og deres rapport vil også være relevant viden i forhold til, hvilke forholdsregler, man eventuelt kunne have taget, siger Majbrit Berlau.

Hun pointerer, at hun ikke kan sige noget om sikkerheden på den konkrete institution.

DS kræver politisk handling

Majbrit Berlau understreger, at den tragiske hændelse kræver handling fra regeringen, som bør kigge nærmere på arbejdsmiljøet i den offentlige sektor.

– Det er afgørende for sikkerheden, at der er en god normering og uddannet personale. Man bør ikke arbejde alene, hvis der er risiko for vold og trusler. Det er et felt, hvor vi konstant skal være opmærksom på sikkerheden.

– Via FTF har vi gjort regeringen opmærksom på, at Arbejdstilsynets registreringssystem ikke fungerer optimalt. Der er behov for et ordentligt nationalt registreringssystem, så man kan få overblik over voldsepisoderne for at sikre, at der kan sættes ind med forebyggelse de rigtige steder

Forkert visitering kan udgøre sikkerhedsproblem

Socialrådgivernes formand påpeger, at en forkert visitering af borgerne kan udgøre et sikkerhedsproblem for de ansatte, og derfor er der brug for en særlig indsats for de vanskeligste patientgrupper.

– Jeg tænker især på borgere, der både er psykisk syge og har svære misbrugsproblemer. Det betyder, at der er en stor risiko for, at de falder ned mellem to stole, fordi de ikke kan få den rigtige hjælp, når de sociale institutioner ikke vil have dem på grund af deres psykiske lidelser, og psykiatrien afviser dem på grund af deres stofmisbrug, forklarer Majbrit Berlau og uddyber:

– Det er afgørende for sikkerheden, at borgerne bliver matchet med et tilbud, der har de rette faglige kompetencer til at levere den indsats, borgeren har behov for. Og det er nødvendigt med et bedre samarbejde mellem hospitalspsykiatrien og de sociale tilbud. Dels er det vigtigt, at borgere ikke bliver udskrevet for tidligt fra hospitalspsykiatrien, og dels bør hospitalspsykiatrien kunne arbejde med misbrugere.

DS: Lav risikovurderinger jævnligt

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at der jævnligt laves risikovurderinger, så der kan skrues op for sikkerheden, når der er behov for det. Det kan være, at alle skal have bærbare alarmer. Eller at det skal prioriteres at være to ansatte om at tage sig af vanskelige beboere

– For at gøre det muligt at foretage en reel og aktuel risikovurdering er det afgørende, at alle episoder med vold eller trusler om vold bliver registreret på arbejdspladsen, pointerer Majbrit Berlau.

Læs mere om forebyggelse af vold og trusler.